You are here: Home > Łąkarstwo > Znacząca rola krzemu

Znacząca rola krzemu

Pierwiastek ten może odgrywać dość znaczną role, zarówno przez obecność w glebie, jak i w organizmach roślinnych i zwierzęcych. Krzem wpływa korzystnie na strukturę gleby, zwiększa jej pojemność wodną oraz przepuszczalność. Niweluje toksyczne właściwości żelaza i manganu, Tną także pewien wpływ na przyswajalność fosforu przez rośliny, gdyż przy nadmiernej ilości krzemu w formie przyswajalnej (Si (OH)4) może wystąpić zahamowanie pobierania fosforu, z jednoczesną kumulacją krzemu przez rośliny. Krzem nie jest nieodzowny dla życia roślin wyższych, niemniej ma wpływ na gospodarkę węglowodanową jf ośliń, a w razie jego niedoboru wzrasta współczynnik transpiracji. Natomiast pośrednio może odgrywać znaczną rolę w ich życiu, wpływając na usztywnienie pędów, a zwłaszcza liści. Zmiana kąta ustawienia liści w stosunku do łodygi wpływa dodatnio na współczynnik wykorzystania światła, a tym samym na przebieg procesów fotosyntezy. Silikacja tkanek zapobiega wylęganiu, chroni także rośliny przed szkodnikami zwierzęcymi i zwiększa odporność na choroby grzybowe. Największą rolę odgrywa krzem w produkcji pasz naturalnych, gdyż w stężeniu nadmiernym obniża ich strawność. Wykazano Istnienie ujemnej korelacji między zawartością krzemu w trawach a ich poziomem strawności. Zawartość krzemu w roślinach pastewnych może służyć jako wskaźnik ich wartości pokarmowej.

Comments are closed.

lakarstwo flora lakarstwo korzystny molibden wapnowanie a molibden zelazo pobieranie zelaza nawozenie organiczne k 2 flora lakarstwo k 2 wzrost nawozenia organicznego wykorzystanie nawozow organicznych nawozenie gnojowica stosowanie gnojowicy fermentacja gnojowicy k 3 flora lakarstwo k 3 silne gnojowicenie normy nawozenia gnojowica nawozenie gnojowka dawkowanie gnojowki nawozenie kompostem k 4 flora lakarstwo k 4 szczawian wapnia wapn w zyciu roslin za duzo wapnia rola wapnia wapn a srodowisko glebowe k 5 flora lakarstwo k 5 wapn miedz sod w roslinach sod dawki potasu k 6 flora lakarstwo k 6 potas w roslinach potas duze ilosci potasu potas a srodowisko glebowe nawozy fosforowe k 7 flora lakarstwo k 7 korelacja siarki wystepowanie siarki pobieranie siarki krzem w roslinach znaczaca rola krzemu k 8 flora lakarstwo k 8 sladowy glin zawartosc boru cynk i hormony zawartosc bialka zawartosc magnezu k 9 flora lakarstwo k 9 magnez dawki wapnia wapn w formie tlenku dawkowanie wapnia zawartosc wapnia k 10 flora lakarstwo k 10 dodatki stymulujace lub hamujace sporzadzanie kiszonek przemiany w procesie kiszenia wykorzystanie plonu srodki konserwujace k 11 flora lakarstwo k 11 brykietowanie pierwsza faza dosuszania suszarnia dosuszanie za pomoca powietrza dosuszanie na pokosach k 12 flora lakarstwo k 12 obnizanie zawartosci wody przedwiednieta zielonka wstepne odwadnianie zielonek sucha masa uzytkowanie kosne k 13 flora lakarstwo k 13 kleszczowate kwaterowy system wypasu droga bydla na lakach pobieranie zielonki konsumpcja zielonki k 14 flora lakarstwo k 14 wahania w pobieraniu paszy pobieranie runi instynkt stadny duze stada bydla organizacja zywienia na lace k 15 flora lakarstwo k 15 wspolzaleznosci mieszanki z odmian okres spoczynku bialko na lakach laki k 16 flora lakarstwo k 16 przeklasowanie grup zarzadzanie grupami podzial stada na grupy przeliczenie kwater ilosc kwater k 17 flora lakarstwo k 17 wysoka obsada organizacja wypasow wypas lancuchowy wypas pasowy system dawkowania k 18 flora lakarstwo k 18 wypas dawkowany przenosne ogrodzenia zbyt wczesny wypas problem uzytkowania racjonalna gospodarka na lace k 19 flora lakarstwo k 19 stopien zakazenia nicienie czynniki destruktywne choroby zwierzat stosowanie ogrodzen elektrycznych k 20 flora lakarstwo k 20 pastwiska dla swin usuwanie odchodow wypas koni rozwiazania techniczne z zimy na laki k 21 flora lakarstwo k 21 byczki 6 miesieczne wrazliwosc na smak pastwiska dla cielat i bydla pastwiska specjalne nowoczesna gospodarka na lakach k 22 flora lakarstwo k 22 repelenty zapobieganie inwazjom pasozytow larwy gzow gzowate wpleszczyca owiec k 23 flora lakarstwo k 23 mustykowate intensywnosc jajeczkowania motylica watrobowa glista konska nicienie i choroby przewodu pokarmowego k 24 flora lakarstwo k 24 nicienie wywolujace telazjoze oczu larwy nicienie plucne przezuwaczy wilgotnosc gleby podzial laki