You are here: Home > Łąkarstwo > Zbyt wczesny wypas

Zbyt wczesny wypas

Zbyt wczesny wypas młodej runi osłabia rośliny i może odbić się ujemnie na dalszym plonowaniu pastwiska. Aby temu zapobiec, należy ruń na kwaterach wcześnie spasionych chronić w następnych rotacjach przed zbyt niskim przygryzaniem, stosować dłuższe okresy spoczynku lub — w razie potrzeby — silniej nawozić azotem oraz unikać spasania tych kwater jako ostatnich późną jesienią. Poza tym co roku powinno się rozpoczynać spasanie od innych kwater. Bardzo ważną sprawą w związku z rozpoczęciem wypasów jest przejście z żywienia zimowego na letnie żywienie pastwiskowe. Wiadomo, że gwałtowna zmiana paszy, szczególnie u przeżuwaczy, może spowodować zaburzenia przewodu pokarmowego, spadek produkcji, a nawet dłuższe choroby. Dlatego w pierwszym dniu pobyt zwierząt na pastwisku nie powinien trwać dłużej niż l—1,5 godziny. Następnie z dnia na dzień przedłuża się czas wypasu aż do określonej normy (np. do 8—9 godzin dziennie), zmniejszając jednocześnie dawki paszy zimowej, zwłaszcza wysoko-białkowej paszy treściwej. Okres przejściowy powinien trwać około tygodnia, a według niektórych autorów co najmniej 12 dni. Po upływie tego czasu młoda początkowo ruń osiąga stan dojrzałości pastwiskowej i jednocześnie zwierzęta są już przygotowane do pobierania większej ilości zielonki.

Comments are closed.

lakarstwo flora lakarstwo korzystny molibden wapnowanie a molibden zelazo pobieranie zelaza nawozenie organiczne k 2 flora lakarstwo k 2 wzrost nawozenia organicznego wykorzystanie nawozow organicznych nawozenie gnojowica stosowanie gnojowicy fermentacja gnojowicy k 3 flora lakarstwo k 3 silne gnojowicenie normy nawozenia gnojowica nawozenie gnojowka dawkowanie gnojowki nawozenie kompostem k 4 flora lakarstwo k 4 szczawian wapnia wapn w zyciu roslin za duzo wapnia rola wapnia wapn a srodowisko glebowe k 5 flora lakarstwo k 5 wapn miedz sod w roslinach sod dawki potasu k 6 flora lakarstwo k 6 potas w roslinach potas duze ilosci potasu potas a srodowisko glebowe nawozy fosforowe k 7 flora lakarstwo k 7 korelacja siarki wystepowanie siarki pobieranie siarki krzem w roslinach znaczaca rola krzemu k 8 flora lakarstwo k 8 sladowy glin zawartosc boru cynk i hormony zawartosc bialka zawartosc magnezu k 9 flora lakarstwo k 9 magnez dawki wapnia wapn w formie tlenku dawkowanie wapnia zawartosc wapnia k 10 flora lakarstwo k 10 dodatki stymulujace lub hamujace sporzadzanie kiszonek przemiany w procesie kiszenia wykorzystanie plonu srodki konserwujace k 11 flora lakarstwo k 11 brykietowanie pierwsza faza dosuszania suszarnia dosuszanie za pomoca powietrza dosuszanie na pokosach k 12 flora lakarstwo k 12 obnizanie zawartosci wody przedwiednieta zielonka wstepne odwadnianie zielonek sucha masa uzytkowanie kosne k 13 flora lakarstwo k 13 kleszczowate kwaterowy system wypasu droga bydla na lakach pobieranie zielonki konsumpcja zielonki k 14 flora lakarstwo k 14 wahania w pobieraniu paszy pobieranie runi instynkt stadny duze stada bydla organizacja zywienia na lace k 15 flora lakarstwo k 15 wspolzaleznosci mieszanki z odmian okres spoczynku bialko na lakach laki k 16 flora lakarstwo k 16 przeklasowanie grup zarzadzanie grupami podzial stada na grupy przeliczenie kwater ilosc kwater k 17 flora lakarstwo k 17 wysoka obsada organizacja wypasow wypas lancuchowy wypas pasowy system dawkowania k 18 flora lakarstwo k 18 wypas dawkowany przenosne ogrodzenia zbyt wczesny wypas problem uzytkowania racjonalna gospodarka na lace k 19 flora lakarstwo k 19 stopien zakazenia nicienie czynniki destruktywne choroby zwierzat stosowanie ogrodzen elektrycznych k 20 flora lakarstwo k 20 pastwiska dla swin usuwanie odchodow wypas koni rozwiazania techniczne z zimy na laki k 21 flora lakarstwo k 21 byczki 6 miesieczne wrazliwosc na smak pastwiska dla cielat i bydla pastwiska specjalne nowoczesna gospodarka na lakach k 22 flora lakarstwo k 22 repelenty zapobieganie inwazjom pasozytow larwy gzow gzowate wpleszczyca owiec k 23 flora lakarstwo k 23 mustykowate intensywnosc jajeczkowania motylica watrobowa glista konska nicienie i choroby przewodu pokarmowego k 24 flora lakarstwo k 24 nicienie wywolujace telazjoze oczu larwy nicienie plucne przezuwaczy wilgotnosc gleby podzial laki