You are here: Home > Łąkarstwo > Zawartość magnezu

Zawartość magnezu

Na ogół stwierdza się dość znaczne wahania w zawartości magnezu w runi w ciągu okresu wegetacji, co wynika głównie ze zmian składu florystycznego runi. Trawy wykazują najniższy poziom na wiosnę, a wzrost zawartości magnezu w jesieni; równolegle .zwiększa się także przyswajalność tego składnika. Trawy przechodzące w dalsze fazy rozwojowe wykazują zwykle wzrost zawartości magnezu. Interesującą i ważną dla żywienia zwierząt jest współzależność między nawożeniem magnezem a nawożeniem np. azotem i potasem. Nawożenie azotem na ogół nie obniża zawartości magnezu w runi, chociaż stwierdza się różne działanie form tego nawozu. Na przykładzie życicy wykazano dodatni wpływ na zawartość magnezu formy azotanowej, w przeciwieństwie do amonowej. Wzrastające dawki Mg i NO3 zwiększają pobieranie magnezu przez rośliny, w przeciwieństwie do dużych dawek K i NH4, które zawartość tego składnika w roślinach obniżają. Nawożenie magnezem nie wpływa :na poziom pobierania fosforu przez rośliny. Spore ilości magnezu wprowadza się w nawozach organicznych i tam, gdzie możliwe jest ich stosowanie, obrót magnezu może być dodatnio zbilansowany między glebą, rośliną i zwierzęciem. Na obieg magnezu korzystnie może wpłynąć także woda pitna podawana zwierzętom, w której występują czasami dość znaczne ilości magnezu, np. w granicach od 0,028 do 0,65 g Mg w litrze. Zagadnienie uzyskania paszy o normalnej zawartości magnezu przyswajalnego przez organizm zwierzęcy nie jest sprawą prostą, tym bardziej, że przyswajalność magnezu przez organizm zwierzęcy wynosi od 10 do 30%.

Comments are closed.

lakarstwo flora lakarstwo korzystny molibden wapnowanie a molibden zelazo pobieranie zelaza nawozenie organiczne k 2 flora lakarstwo k 2 wzrost nawozenia organicznego wykorzystanie nawozow organicznych nawozenie gnojowica stosowanie gnojowicy fermentacja gnojowicy k 3 flora lakarstwo k 3 silne gnojowicenie normy nawozenia gnojowica nawozenie gnojowka dawkowanie gnojowki nawozenie kompostem k 4 flora lakarstwo k 4 szczawian wapnia wapn w zyciu roslin za duzo wapnia rola wapnia wapn a srodowisko glebowe k 5 flora lakarstwo k 5 wapn miedz sod w roslinach sod dawki potasu k 6 flora lakarstwo k 6 potas w roslinach potas duze ilosci potasu potas a srodowisko glebowe nawozy fosforowe k 7 flora lakarstwo k 7 korelacja siarki wystepowanie siarki pobieranie siarki krzem w roslinach znaczaca rola krzemu k 8 flora lakarstwo k 8 sladowy glin zawartosc boru cynk i hormony zawartosc bialka zawartosc magnezu k 9 flora lakarstwo k 9 magnez dawki wapnia wapn w formie tlenku dawkowanie wapnia zawartosc wapnia k 10 flora lakarstwo k 10 dodatki stymulujace lub hamujace sporzadzanie kiszonek przemiany w procesie kiszenia wykorzystanie plonu srodki konserwujace k 11 flora lakarstwo k 11 brykietowanie pierwsza faza dosuszania suszarnia dosuszanie za pomoca powietrza dosuszanie na pokosach k 12 flora lakarstwo k 12 obnizanie zawartosci wody przedwiednieta zielonka wstepne odwadnianie zielonek sucha masa uzytkowanie kosne k 13 flora lakarstwo k 13 kleszczowate kwaterowy system wypasu droga bydla na lakach pobieranie zielonki konsumpcja zielonki k 14 flora lakarstwo k 14 wahania w pobieraniu paszy pobieranie runi instynkt stadny duze stada bydla organizacja zywienia na lace k 15 flora lakarstwo k 15 wspolzaleznosci mieszanki z odmian okres spoczynku bialko na lakach laki k 16 flora lakarstwo k 16 przeklasowanie grup zarzadzanie grupami podzial stada na grupy przeliczenie kwater ilosc kwater k 17 flora lakarstwo k 17 wysoka obsada organizacja wypasow wypas lancuchowy wypas pasowy system dawkowania k 18 flora lakarstwo k 18 wypas dawkowany przenosne ogrodzenia zbyt wczesny wypas problem uzytkowania racjonalna gospodarka na lace k 19 flora lakarstwo k 19 stopien zakazenia nicienie czynniki destruktywne choroby zwierzat stosowanie ogrodzen elektrycznych k 20 flora lakarstwo k 20 pastwiska dla swin usuwanie odchodow wypas koni rozwiazania techniczne z zimy na laki k 21 flora lakarstwo k 21 byczki 6 miesieczne wrazliwosc na smak pastwiska dla cielat i bydla pastwiska specjalne nowoczesna gospodarka na lakach k 22 flora lakarstwo k 22 repelenty zapobieganie inwazjom pasozytow larwy gzow gzowate wpleszczyca owiec k 23 flora lakarstwo k 23 mustykowate intensywnosc jajeczkowania motylica watrobowa glista konska nicienie i choroby przewodu pokarmowego k 24 flora lakarstwo k 24 nicienie wywolujace telazjoze oczu larwy nicienie plucne przezuwaczy wilgotnosc gleby podzial laki