You are here: Home > Łąkarstwo > Zawartość boru

Zawartość boru

Na ogół nie stwierdza się większych niedoborów tego składnika w glebach łąkowych. Uboższe w bór mogą być gleby lekkie i torfowe. Najwyższą zawartość przyswajalnego boru wykazują gleby bagienne, a nieco niższą czarne ziemie i mady. Niedobory tego elementu odczuwają tylko rośliny, nie ma on wpływu na organizmy zwierzęce. Mikroflora również zachowuje się obojętnie wobec boru. Pobieranie boru przez rośliny zmniejsza się przy wysokim pH gleby. Nadmierne ilości wapnia mogą unieruchomić związki boru w glebie. Składnik ten odgrywa szczególną rolę w życiu roślin, wpływając na gospodarkę wodną przez zwiększenie transpiracji. Szybsze więdniecie roślin następuje w warunkach zbyt małej ilości boru w glebie. Bór ma wpływ na przemieszczanie się cukrów przez błony komórkowe roślin. Objawem niedostatecznych ilości tego składnika w roślinach jest obumieranie wierzchołków pędów, prawdopodobnie wskutek zaburzeń w przemieszczaniu cukrów. Niedostatek boru. może wywołać także bezpłodność roślin. Podobnie nadmiar boru w glebie może spowodować zahamowanie wzrostu roślin, obumieranie liści dolnych oraz chlorcze i nekrozę wierzchołków pędów. U traw zauważono,, że wpływ zastosowanego boru może zaznaczyć się w zwiększeniu liczby pędów, długości i liczby liści oraz w przyspieszeniu procesu kwitnienia i dojrzewania.

Comments are closed.

lakarstwo flora lakarstwo korzystny molibden wapnowanie a molibden zelazo pobieranie zelaza nawozenie organiczne k 2 flora lakarstwo k 2 wzrost nawozenia organicznego wykorzystanie nawozow organicznych nawozenie gnojowica stosowanie gnojowicy fermentacja gnojowicy k 3 flora lakarstwo k 3 silne gnojowicenie normy nawozenia gnojowica nawozenie gnojowka dawkowanie gnojowki nawozenie kompostem k 4 flora lakarstwo k 4 szczawian wapnia wapn w zyciu roslin za duzo wapnia rola wapnia wapn a srodowisko glebowe k 5 flora lakarstwo k 5 wapn miedz sod w roslinach sod dawki potasu k 6 flora lakarstwo k 6 potas w roslinach potas duze ilosci potasu potas a srodowisko glebowe nawozy fosforowe k 7 flora lakarstwo k 7 korelacja siarki wystepowanie siarki pobieranie siarki krzem w roslinach znaczaca rola krzemu k 8 flora lakarstwo k 8 sladowy glin zawartosc boru cynk i hormony zawartosc bialka zawartosc magnezu k 9 flora lakarstwo k 9 magnez dawki wapnia wapn w formie tlenku dawkowanie wapnia zawartosc wapnia k 10 flora lakarstwo k 10 dodatki stymulujace lub hamujace sporzadzanie kiszonek przemiany w procesie kiszenia wykorzystanie plonu srodki konserwujace k 11 flora lakarstwo k 11 brykietowanie pierwsza faza dosuszania suszarnia dosuszanie za pomoca powietrza dosuszanie na pokosach k 12 flora lakarstwo k 12 obnizanie zawartosci wody przedwiednieta zielonka wstepne odwadnianie zielonek sucha masa uzytkowanie kosne k 13 flora lakarstwo k 13 kleszczowate kwaterowy system wypasu droga bydla na lakach pobieranie zielonki konsumpcja zielonki k 14 flora lakarstwo k 14 wahania w pobieraniu paszy pobieranie runi instynkt stadny duze stada bydla organizacja zywienia na lace k 15 flora lakarstwo k 15 wspolzaleznosci mieszanki z odmian okres spoczynku bialko na lakach laki k 16 flora lakarstwo k 16 przeklasowanie grup zarzadzanie grupami podzial stada na grupy przeliczenie kwater ilosc kwater k 17 flora lakarstwo k 17 wysoka obsada organizacja wypasow wypas lancuchowy wypas pasowy system dawkowania k 18 flora lakarstwo k 18 wypas dawkowany przenosne ogrodzenia zbyt wczesny wypas problem uzytkowania racjonalna gospodarka na lace k 19 flora lakarstwo k 19 stopien zakazenia nicienie czynniki destruktywne choroby zwierzat stosowanie ogrodzen elektrycznych k 20 flora lakarstwo k 20 pastwiska dla swin usuwanie odchodow wypas koni rozwiazania techniczne z zimy na laki k 21 flora lakarstwo k 21 byczki 6 miesieczne wrazliwosc na smak pastwiska dla cielat i bydla pastwiska specjalne nowoczesna gospodarka na lakach k 22 flora lakarstwo k 22 repelenty zapobieganie inwazjom pasozytow larwy gzow gzowate wpleszczyca owiec k 23 flora lakarstwo k 23 mustykowate intensywnosc jajeczkowania motylica watrobowa glista konska nicienie i choroby przewodu pokarmowego k 24 flora lakarstwo k 24 nicienie wywolujace telazjoze oczu larwy nicienie plucne przezuwaczy wilgotnosc gleby podzial laki