You are here: Home > Łąkarstwo > Zarządzanie grupami

Zarządzanie grupami

Po ustalonym czasie na miejsce pierwszej grupy, którą kieruje się na następną kwaterę, przychodzi druga grupa. Zastaje ona ruń już częściowo spasioną, z przygryzionymi wierzchołkami roślin, mniej ulistnioną, uboższą w składniki pokarmowe. Pasza ta jednak może jeszcze w pełni pokryć potrzeby pokarmowe, które są przecież niższe w tej grupie zwierząt. Następnie na kwaterę wchodzi ewentualnie grupa trzecia, która, jako najmniej wymagająca, musi zadowolić się paszą: jeszcze gorszą, twardsza, zawierającą mniej białka i składników mineralnych, a więcej włókna, częściowo wygniecioną i zabrudzoną odchodami. Tak więc wskutek selektywnego wyjadania runi każda grupa otrzymuje paszę o różnej wartości pokarmowej. Główną zaletą tego systemu jest to, że krowy pierwszej grupy, o potencjalnie dużych możliwościach produkcyjnych, mając dobre warunki do selektywnego pobierania większych ilości wysokowartościowej paszy, mogą wykazać się znacznie wyższą wydajnością mleczną niż przy jednoczesnym wypasie całego stada. Wypas grupowy ma również i wady. Przede wszystkim bez powiększenia liczby kwater przedłuża się spasanie runi oraz skraca czas przeznaczony na jej odrost. Ujawnia się więc tutaj wyraźna sprzeczność między potrzebami zwierząt a wymaganiami roślin. System ten, wpływając korzystnie na jakość żywienia i wydajność zwierząt, obniża jednocześnie poziom użytkowania i produkcyjność pastwiska.

Comments are closed.

lakarstwo flora lakarstwo korzystny molibden wapnowanie a molibden zelazo pobieranie zelaza nawozenie organiczne k 2 flora lakarstwo k 2 wzrost nawozenia organicznego wykorzystanie nawozow organicznych nawozenie gnojowica stosowanie gnojowicy fermentacja gnojowicy k 3 flora lakarstwo k 3 silne gnojowicenie normy nawozenia gnojowica nawozenie gnojowka dawkowanie gnojowki nawozenie kompostem k 4 flora lakarstwo k 4 szczawian wapnia wapn w zyciu roslin za duzo wapnia rola wapnia wapn a srodowisko glebowe k 5 flora lakarstwo k 5 wapn miedz sod w roslinach sod dawki potasu k 6 flora lakarstwo k 6 potas w roslinach potas duze ilosci potasu potas a srodowisko glebowe nawozy fosforowe k 7 flora lakarstwo k 7 korelacja siarki wystepowanie siarki pobieranie siarki krzem w roslinach znaczaca rola krzemu k 8 flora lakarstwo k 8 sladowy glin zawartosc boru cynk i hormony zawartosc bialka zawartosc magnezu k 9 flora lakarstwo k 9 magnez dawki wapnia wapn w formie tlenku dawkowanie wapnia zawartosc wapnia k 10 flora lakarstwo k 10 dodatki stymulujace lub hamujace sporzadzanie kiszonek przemiany w procesie kiszenia wykorzystanie plonu srodki konserwujace k 11 flora lakarstwo k 11 brykietowanie pierwsza faza dosuszania suszarnia dosuszanie za pomoca powietrza dosuszanie na pokosach k 12 flora lakarstwo k 12 obnizanie zawartosci wody przedwiednieta zielonka wstepne odwadnianie zielonek sucha masa uzytkowanie kosne k 13 flora lakarstwo k 13 kleszczowate kwaterowy system wypasu droga bydla na lakach pobieranie zielonki konsumpcja zielonki k 14 flora lakarstwo k 14 wahania w pobieraniu paszy pobieranie runi instynkt stadny duze stada bydla organizacja zywienia na lace k 15 flora lakarstwo k 15 wspolzaleznosci mieszanki z odmian okres spoczynku bialko na lakach laki k 16 flora lakarstwo k 16 przeklasowanie grup zarzadzanie grupami podzial stada na grupy przeliczenie kwater ilosc kwater k 17 flora lakarstwo k 17 wysoka obsada organizacja wypasow wypas lancuchowy wypas pasowy system dawkowania k 18 flora lakarstwo k 18 wypas dawkowany przenosne ogrodzenia zbyt wczesny wypas problem uzytkowania racjonalna gospodarka na lace k 19 flora lakarstwo k 19 stopien zakazenia nicienie czynniki destruktywne choroby zwierzat stosowanie ogrodzen elektrycznych k 20 flora lakarstwo k 20 pastwiska dla swin usuwanie odchodow wypas koni rozwiazania techniczne z zimy na laki k 21 flora lakarstwo k 21 byczki 6 miesieczne wrazliwosc na smak pastwiska dla cielat i bydla pastwiska specjalne nowoczesna gospodarka na lakach k 22 flora lakarstwo k 22 repelenty zapobieganie inwazjom pasozytow larwy gzow gzowate wpleszczyca owiec k 23 flora lakarstwo k 23 mustykowate intensywnosc jajeczkowania motylica watrobowa glista konska nicienie i choroby przewodu pokarmowego k 24 flora lakarstwo k 24 nicienie wywolujace telazjoze oczu larwy nicienie plucne przezuwaczy wilgotnosc gleby podzial laki