You are here: Home > Łąkarstwo > Z zimy na łąki

Z zimy na łąki

Przechodzenie na żywienie pastwiskowe po okresie żywienia zimowego powinno być stopniowe, podobnie jak w przypadku bydła. Ułatwia to dokarmianie owiec sianem w pierwszych dniach pobytu na pastwisku. Jak się okazuje, w praktyce taki sposób wpływa korzystnie na zdrowotność zwierząt, które nie tracą na ciężarze, ani też nie wykazują zaburzeń w trawieniu. Uniknięcie biegunek u owiec w tym okresie ma dodatni wpływ na czystość mleka. W ciągu pierwszych trzech tygodni pobytu na pastwisku wystarczy skarmić przeciętnie na l sztukę w sumie około 4 kg siana, przy dawce dziennej około 0,3 kg. Wysokość spasanej runi powinna wynosić co najmniej 10—15 cm. Owce odznaczają się zdolnością niezwykle niskiego przygryzania runi, nawet na wysokość 3 cm, a nieraz i niżej, a także dużą zdolnością wybierania z runi gatunków roślin odpowiadających im smakowo. Jagnięta zjadają mało zielonki w ciągu pierwszych 14 dni życia. Starsze, o ciężarze 25—50 kg, wymagają już około 0,5 kg suchej masy na dobę, roczniaki zaś skarmiają do 2,2 kg suchej masy, w przeliczeniu na 100 kg ciężaru. Od dawna znany jest sposób wypasania owiec zimą na oziminach. Wspomina o tym Konopiński, podkreślając ich dodatni wpływ na zdrowie zwierząt. Wypasy tego rodzaju przeprowadza się ostrożnie, aby nie uszkodzić ozimin, a pokrycie potrzeb zwierząt tak żywionych wynosi około 1/3 zapotrzebowania. Zamiast na oziminach można wypasać owoce na specjalnie wysianych mieszankach pastewnych.

Comments are closed.

lakarstwo flora lakarstwo korzystny molibden wapnowanie a molibden zelazo pobieranie zelaza nawozenie organiczne k 2 flora lakarstwo k 2 wzrost nawozenia organicznego wykorzystanie nawozow organicznych nawozenie gnojowica stosowanie gnojowicy fermentacja gnojowicy k 3 flora lakarstwo k 3 silne gnojowicenie normy nawozenia gnojowica nawozenie gnojowka dawkowanie gnojowki nawozenie kompostem k 4 flora lakarstwo k 4 szczawian wapnia wapn w zyciu roslin za duzo wapnia rola wapnia wapn a srodowisko glebowe k 5 flora lakarstwo k 5 wapn miedz sod w roslinach sod dawki potasu k 6 flora lakarstwo k 6 potas w roslinach potas duze ilosci potasu potas a srodowisko glebowe nawozy fosforowe k 7 flora lakarstwo k 7 korelacja siarki wystepowanie siarki pobieranie siarki krzem w roslinach znaczaca rola krzemu k 8 flora lakarstwo k 8 sladowy glin zawartosc boru cynk i hormony zawartosc bialka zawartosc magnezu k 9 flora lakarstwo k 9 magnez dawki wapnia wapn w formie tlenku dawkowanie wapnia zawartosc wapnia k 10 flora lakarstwo k 10 dodatki stymulujace lub hamujace sporzadzanie kiszonek przemiany w procesie kiszenia wykorzystanie plonu srodki konserwujace k 11 flora lakarstwo k 11 brykietowanie pierwsza faza dosuszania suszarnia dosuszanie za pomoca powietrza dosuszanie na pokosach k 12 flora lakarstwo k 12 obnizanie zawartosci wody przedwiednieta zielonka wstepne odwadnianie zielonek sucha masa uzytkowanie kosne k 13 flora lakarstwo k 13 kleszczowate kwaterowy system wypasu droga bydla na lakach pobieranie zielonki konsumpcja zielonki k 14 flora lakarstwo k 14 wahania w pobieraniu paszy pobieranie runi instynkt stadny duze stada bydla organizacja zywienia na lace k 15 flora lakarstwo k 15 wspolzaleznosci mieszanki z odmian okres spoczynku bialko na lakach laki k 16 flora lakarstwo k 16 przeklasowanie grup zarzadzanie grupami podzial stada na grupy przeliczenie kwater ilosc kwater k 17 flora lakarstwo k 17 wysoka obsada organizacja wypasow wypas lancuchowy wypas pasowy system dawkowania k 18 flora lakarstwo k 18 wypas dawkowany przenosne ogrodzenia zbyt wczesny wypas problem uzytkowania racjonalna gospodarka na lace k 19 flora lakarstwo k 19 stopien zakazenia nicienie czynniki destruktywne choroby zwierzat stosowanie ogrodzen elektrycznych k 20 flora lakarstwo k 20 pastwiska dla swin usuwanie odchodow wypas koni rozwiazania techniczne z zimy na laki k 21 flora lakarstwo k 21 byczki 6 miesieczne wrazliwosc na smak pastwiska dla cielat i bydla pastwiska specjalne nowoczesna gospodarka na lakach k 22 flora lakarstwo k 22 repelenty zapobieganie inwazjom pasozytow larwy gzow gzowate wpleszczyca owiec k 23 flora lakarstwo k 23 mustykowate intensywnosc jajeczkowania motylica watrobowa glista konska nicienie i choroby przewodu pokarmowego k 24 flora lakarstwo k 24 nicienie wywolujace telazjoze oczu larwy nicienie plucne przezuwaczy wilgotnosc gleby podzial laki