You are here: Home > Łąkarstwo > Wysoka obsada

Wysoka obsada

Mimo, że wysoka obsada wskazuje na racjonalność i intensywność gospodarowania oraz wysoką produkcję pastwiska, to jednak niższa obsada niekoniecznie musi oznaczać, że gospodarka pastwiskowa jest nieprawidłowa, ekstensywna. Przy wyraźnym użytkowaniu kośno-pastwiskowym, co jest przecież prawidłowym kierunkiem intensyfikacji gospodarki na użytkach zielonych, obsada nie może być wygórowana. Przeważnie ustala się ją na poziomie średniej wydajności pastwiska, np. 3—4 sztuki duże na l ha. Ustalona wiosną obsada ulega niekiedy znacznym zmianom w ciągu sezonu pastwiskowego wskutek przyrostu ciężaru wypasanych zwierząt. Na ogół można przyjąć, że ciężar stada krów, zwłaszcza starszych, niewiele się zmienia. Natomiast młodzież wykazuje duże, przyrosty, przekraczające niejednokrotnie 100 kg na sztukę w sezonie pastwiskowym. Podstawą do wyznaczenia wielkości obsady jest zatem całokształt warunków siedliskowych danego pastwiska, nawożenie, zmienność plonowania w sezonie, sposób użytkowania, jakość pasącego się bydła, kierunek jego produkcji, oraz to, czy1 chce się uzyskać maksymalną produkcje od l sztuki, czy maksymalną produkcję z l ha pastwiska. Optymalną obsadę w konkretnych warunkach można zatem wyznaczyć jedynie na podstawie obserwacji i doświadczenia, zdobytych na danym pastwisku.

Comments are closed.

lakarstwo flora lakarstwo korzystny molibden wapnowanie a molibden zelazo pobieranie zelaza nawozenie organiczne k 2 flora lakarstwo k 2 wzrost nawozenia organicznego wykorzystanie nawozow organicznych nawozenie gnojowica stosowanie gnojowicy fermentacja gnojowicy k 3 flora lakarstwo k 3 silne gnojowicenie normy nawozenia gnojowica nawozenie gnojowka dawkowanie gnojowki nawozenie kompostem k 4 flora lakarstwo k 4 szczawian wapnia wapn w zyciu roslin za duzo wapnia rola wapnia wapn a srodowisko glebowe k 5 flora lakarstwo k 5 wapn miedz sod w roslinach sod dawki potasu k 6 flora lakarstwo k 6 potas w roslinach potas duze ilosci potasu potas a srodowisko glebowe nawozy fosforowe k 7 flora lakarstwo k 7 korelacja siarki wystepowanie siarki pobieranie siarki krzem w roslinach znaczaca rola krzemu k 8 flora lakarstwo k 8 sladowy glin zawartosc boru cynk i hormony zawartosc bialka zawartosc magnezu k 9 flora lakarstwo k 9 magnez dawki wapnia wapn w formie tlenku dawkowanie wapnia zawartosc wapnia k 10 flora lakarstwo k 10 dodatki stymulujace lub hamujace sporzadzanie kiszonek przemiany w procesie kiszenia wykorzystanie plonu srodki konserwujace k 11 flora lakarstwo k 11 brykietowanie pierwsza faza dosuszania suszarnia dosuszanie za pomoca powietrza dosuszanie na pokosach k 12 flora lakarstwo k 12 obnizanie zawartosci wody przedwiednieta zielonka wstepne odwadnianie zielonek sucha masa uzytkowanie kosne k 13 flora lakarstwo k 13 kleszczowate kwaterowy system wypasu droga bydla na lakach pobieranie zielonki konsumpcja zielonki k 14 flora lakarstwo k 14 wahania w pobieraniu paszy pobieranie runi instynkt stadny duze stada bydla organizacja zywienia na lace k 15 flora lakarstwo k 15 wspolzaleznosci mieszanki z odmian okres spoczynku bialko na lakach laki k 16 flora lakarstwo k 16 przeklasowanie grup zarzadzanie grupami podzial stada na grupy przeliczenie kwater ilosc kwater k 17 flora lakarstwo k 17 wysoka obsada organizacja wypasow wypas lancuchowy wypas pasowy system dawkowania k 18 flora lakarstwo k 18 wypas dawkowany przenosne ogrodzenia zbyt wczesny wypas problem uzytkowania racjonalna gospodarka na lace k 19 flora lakarstwo k 19 stopien zakazenia nicienie czynniki destruktywne choroby zwierzat stosowanie ogrodzen elektrycznych k 20 flora lakarstwo k 20 pastwiska dla swin usuwanie odchodow wypas koni rozwiazania techniczne z zimy na laki k 21 flora lakarstwo k 21 byczki 6 miesieczne wrazliwosc na smak pastwiska dla cielat i bydla pastwiska specjalne nowoczesna gospodarka na lakach k 22 flora lakarstwo k 22 repelenty zapobieganie inwazjom pasozytow larwy gzow gzowate wpleszczyca owiec k 23 flora lakarstwo k 23 mustykowate intensywnosc jajeczkowania motylica watrobowa glista konska nicienie i choroby przewodu pokarmowego k 24 flora lakarstwo k 24 nicienie wywolujace telazjoze oczu larwy nicienie plucne przezuwaczy wilgotnosc gleby podzial laki