You are here: Home > Łąkarstwo > Wypas koni

Wypas koni

Ważną rolę spełniają przy wypasie koni na pastwiskach drogi dopedowe, które muszą być szerokości 6—10 m, tym szersze im liczniejsze stado. Powierzchnia piaszczysta dobrze utrzymana uchodzi za najlepszą. Dla bezpieczniejszego kierowania koni na kwaterę wypasową, droga dopędowa może mieć kształt lejkowaty. Ustalenie właściwej powierzchni pastwiska na l konia jest warunkiem racjonalnego wykorzystania powierzchni użytku zielonego. Przydzielana powierzchnia zależy od wielu czynników, m. in. od produktywności pastwiska, szybkości odrostu runi, rasy wypasanych koni, a także od kosztów grodzenia kwater. Jak wynika z badań przeprowadzonych na pastwiskach różnych stadnin koni w Polsce, przeciętnie na jedną klacz z przychówkiem przypada od 0,4 do 1,9 ha. Rozpiętość jest więc znaczna, jeśli weźmie się pod uwagę, że na l klacz z przychówkiem wystarcza 0,6—0,7 ha. W zależności od warunków miejscowych wielkość kwater waha się w granicach od 1,5 do 11 ha, przy ogólnej liczbie kwater 9—25. Nie spełniają swego zadania pastwiska jedno- lub kilkukwaterowe, gdyż mają one raczej charakter wybiegów. Przydzielanie koniom większej powierzchni pastwiska ma swoje uzasadnienie, ponieważ zwierzęta te są niespokojne, a nawet agresywne, jeśli pasa się na zbyt małych kwaterach.

Comments are closed.

lakarstwo flora lakarstwo korzystny molibden wapnowanie a molibden zelazo pobieranie zelaza nawozenie organiczne k 2 flora lakarstwo k 2 wzrost nawozenia organicznego wykorzystanie nawozow organicznych nawozenie gnojowica stosowanie gnojowicy fermentacja gnojowicy k 3 flora lakarstwo k 3 silne gnojowicenie normy nawozenia gnojowica nawozenie gnojowka dawkowanie gnojowki nawozenie kompostem k 4 flora lakarstwo k 4 szczawian wapnia wapn w zyciu roslin za duzo wapnia rola wapnia wapn a srodowisko glebowe k 5 flora lakarstwo k 5 wapn miedz sod w roslinach sod dawki potasu k 6 flora lakarstwo k 6 potas w roslinach potas duze ilosci potasu potas a srodowisko glebowe nawozy fosforowe k 7 flora lakarstwo k 7 korelacja siarki wystepowanie siarki pobieranie siarki krzem w roslinach znaczaca rola krzemu k 8 flora lakarstwo k 8 sladowy glin zawartosc boru cynk i hormony zawartosc bialka zawartosc magnezu k 9 flora lakarstwo k 9 magnez dawki wapnia wapn w formie tlenku dawkowanie wapnia zawartosc wapnia k 10 flora lakarstwo k 10 dodatki stymulujace lub hamujace sporzadzanie kiszonek przemiany w procesie kiszenia wykorzystanie plonu srodki konserwujace k 11 flora lakarstwo k 11 brykietowanie pierwsza faza dosuszania suszarnia dosuszanie za pomoca powietrza dosuszanie na pokosach k 12 flora lakarstwo k 12 obnizanie zawartosci wody przedwiednieta zielonka wstepne odwadnianie zielonek sucha masa uzytkowanie kosne k 13 flora lakarstwo k 13 kleszczowate kwaterowy system wypasu droga bydla na lakach pobieranie zielonki konsumpcja zielonki k 14 flora lakarstwo k 14 wahania w pobieraniu paszy pobieranie runi instynkt stadny duze stada bydla organizacja zywienia na lace k 15 flora lakarstwo k 15 wspolzaleznosci mieszanki z odmian okres spoczynku bialko na lakach laki k 16 flora lakarstwo k 16 przeklasowanie grup zarzadzanie grupami podzial stada na grupy przeliczenie kwater ilosc kwater k 17 flora lakarstwo k 17 wysoka obsada organizacja wypasow wypas lancuchowy wypas pasowy system dawkowania k 18 flora lakarstwo k 18 wypas dawkowany przenosne ogrodzenia zbyt wczesny wypas problem uzytkowania racjonalna gospodarka na lace k 19 flora lakarstwo k 19 stopien zakazenia nicienie czynniki destruktywne choroby zwierzat stosowanie ogrodzen elektrycznych k 20 flora lakarstwo k 20 pastwiska dla swin usuwanie odchodow wypas koni rozwiazania techniczne z zimy na laki k 21 flora lakarstwo k 21 byczki 6 miesieczne wrazliwosc na smak pastwiska dla cielat i bydla pastwiska specjalne nowoczesna gospodarka na lakach k 22 flora lakarstwo k 22 repelenty zapobieganie inwazjom pasozytow larwy gzow gzowate wpleszczyca owiec k 23 flora lakarstwo k 23 mustykowate intensywnosc jajeczkowania motylica watrobowa glista konska nicienie i choroby przewodu pokarmowego k 24 flora lakarstwo k 24 nicienie wywolujace telazjoze oczu larwy nicienie plucne przezuwaczy wilgotnosc gleby podzial laki