You are here: Home > Łąkarstwo > Wypas dawkowany

Wypas dawkowany

Żywienie bardziej wyrównane pod względem ilości i jakości pobieranej paszy można uzyskać przez zastosowanie wypasu dawkowanego. Polega on na wydzielaniu codziennie lub kilka razy dziennie takiej powierzchni pastwiska, z której ruń w wyznaczonym czasie zostanie przez zwierzęta całkowicie pobrana. Dawkowanie przeprowadza się zwykle za pomocą przenośnego ogrodzenia elektrycznego, chociaż palikowanie można również zaliczyć do wypasu dawkowanego. Charakter pastwiska dawkowanego ma także klasyczne pastwisko kwaterowe, podzielone stałymi ogrodzeniami na większą liczbę małych kwater, na których zwierzęta przebywają około jednego dnia. Wypas dawkowany można również stosować na pastwisku – nie podzielonym na klasyczne kwatery, posługując się wyłącznie przenośnym ogrodzeniem elektrycznym. W takim, wypadku podstawowymi jednostkami pastwiska będą powierzchnie mniejsze, przeznaczone do spasania w ciągu np. jednego dnia. Jednakże granice tych jednostek powinny być zaznaczone w terenie trwałymi znakami, aby we wszystkich kolejnych rotacjach można było ustawiać płoty, zawsze w tych samych miejscach. Powierzchnię działek do wypasu dawkowanego można obliczyć w podobny sposób, jak powierzchnię kwater. Na ogół nie zaleca się wydzielania mniejszych powierzchni niż na l do Va dnia użytkowania, zwłaszcza przy wypasie większych stad. Zbyt duże stłoczenie bydła na małej powierzchni powoduje zaniepokojenie zwierząt, wynikające z ograniczenia swobody ruchu.

Comments are closed.

lakarstwo flora lakarstwo korzystny molibden wapnowanie a molibden zelazo pobieranie zelaza nawozenie organiczne k 2 flora lakarstwo k 2 wzrost nawozenia organicznego wykorzystanie nawozow organicznych nawozenie gnojowica stosowanie gnojowicy fermentacja gnojowicy k 3 flora lakarstwo k 3 silne gnojowicenie normy nawozenia gnojowica nawozenie gnojowka dawkowanie gnojowki nawozenie kompostem k 4 flora lakarstwo k 4 szczawian wapnia wapn w zyciu roslin za duzo wapnia rola wapnia wapn a srodowisko glebowe k 5 flora lakarstwo k 5 wapn miedz sod w roslinach sod dawki potasu k 6 flora lakarstwo k 6 potas w roslinach potas duze ilosci potasu potas a srodowisko glebowe nawozy fosforowe k 7 flora lakarstwo k 7 korelacja siarki wystepowanie siarki pobieranie siarki krzem w roslinach znaczaca rola krzemu k 8 flora lakarstwo k 8 sladowy glin zawartosc boru cynk i hormony zawartosc bialka zawartosc magnezu k 9 flora lakarstwo k 9 magnez dawki wapnia wapn w formie tlenku dawkowanie wapnia zawartosc wapnia k 10 flora lakarstwo k 10 dodatki stymulujace lub hamujace sporzadzanie kiszonek przemiany w procesie kiszenia wykorzystanie plonu srodki konserwujace k 11 flora lakarstwo k 11 brykietowanie pierwsza faza dosuszania suszarnia dosuszanie za pomoca powietrza dosuszanie na pokosach k 12 flora lakarstwo k 12 obnizanie zawartosci wody przedwiednieta zielonka wstepne odwadnianie zielonek sucha masa uzytkowanie kosne k 13 flora lakarstwo k 13 kleszczowate kwaterowy system wypasu droga bydla na lakach pobieranie zielonki konsumpcja zielonki k 14 flora lakarstwo k 14 wahania w pobieraniu paszy pobieranie runi instynkt stadny duze stada bydla organizacja zywienia na lace k 15 flora lakarstwo k 15 wspolzaleznosci mieszanki z odmian okres spoczynku bialko na lakach laki k 16 flora lakarstwo k 16 przeklasowanie grup zarzadzanie grupami podzial stada na grupy przeliczenie kwater ilosc kwater k 17 flora lakarstwo k 17 wysoka obsada organizacja wypasow wypas lancuchowy wypas pasowy system dawkowania k 18 flora lakarstwo k 18 wypas dawkowany przenosne ogrodzenia zbyt wczesny wypas problem uzytkowania racjonalna gospodarka na lace k 19 flora lakarstwo k 19 stopien zakazenia nicienie czynniki destruktywne choroby zwierzat stosowanie ogrodzen elektrycznych k 20 flora lakarstwo k 20 pastwiska dla swin usuwanie odchodow wypas koni rozwiazania techniczne z zimy na laki k 21 flora lakarstwo k 21 byczki 6 miesieczne wrazliwosc na smak pastwiska dla cielat i bydla pastwiska specjalne nowoczesna gospodarka na lakach k 22 flora lakarstwo k 22 repelenty zapobieganie inwazjom pasozytow larwy gzow gzowate wpleszczyca owiec k 23 flora lakarstwo k 23 mustykowate intensywnosc jajeczkowania motylica watrobowa glista konska nicienie i choroby przewodu pokarmowego k 24 flora lakarstwo k 24 nicienie wywolujace telazjoze oczu larwy nicienie plucne przezuwaczy wilgotnosc gleby podzial laki