You are here: Home > Łąkarstwo > Stopień zakażenia

Stopień zakażenia

Bardzo istotnym elementem w epizootiologii nematodoz żołądkowo-jelitowych przeżuwaczy jest określenie stopnia zakażenia pastwisk poszczególnymi gatunkami larw inwazyjnych. Wertejuk badał przeżywanie larw inwazyjnych na pastwisku, przy uwzględnieniu możliwości ich przezimowania. W wyniku tych doświadczeń stwierdzono, że larwy inwazyjne Ostertagia, Haemonchus, Trichostrongylus, Cooperia i Chabertia są rdolne przetrwać okres zimy na pastwiskach w naszym klimacie, natomiast larwy Strongyloides papillosus giną. Spośród wymienionych larw do najbardziej wytrzymałych na niekorzystne warunki środowiskowe należy zaliczyć larwy Ostertagia, które zachowały żywotność na pólkach doświadczalnych przez 12 miesięcy. Larwy Haemonchus contortus przetrwały przez 9—10 miesięcy, larwy Trichostrongylus, Oesophagostomum, Chabertia i Cooperia — przez 9 miesięcy. Spośród nicieni żołądkowo-jelitowych najmniej wytrzymałe na działanie niekorzystnych warunków środowiska zewnętrznego są larwy Strongyloides papillosus, które przeżywają w optymalnych warunkach około l miesiąca. Większość larw nicieni żołądkowo-jelitowych wykazuje również dużą wytrzymałość na wysychanie, na działanie bezpośrednich promieni słonecznych i wysokiej temperatury w warunkach terenowych. Jak z tego wynika, warunki środowiskowe na pastwiskach nie stanowią dla larw nicieni żołądkowo-jelitowych większego zagrożenia, w przeciwieństwie do obór i owczarń, w których mocz wpływa niszcząco na jaja i larwy.

Comments are closed.

lakarstwo flora lakarstwo korzystny molibden wapnowanie a molibden zelazo pobieranie zelaza nawozenie organiczne k 2 flora lakarstwo k 2 wzrost nawozenia organicznego wykorzystanie nawozow organicznych nawozenie gnojowica stosowanie gnojowicy fermentacja gnojowicy k 3 flora lakarstwo k 3 silne gnojowicenie normy nawozenia gnojowica nawozenie gnojowka dawkowanie gnojowki nawozenie kompostem k 4 flora lakarstwo k 4 szczawian wapnia wapn w zyciu roslin za duzo wapnia rola wapnia wapn a srodowisko glebowe k 5 flora lakarstwo k 5 wapn miedz sod w roslinach sod dawki potasu k 6 flora lakarstwo k 6 potas w roslinach potas duze ilosci potasu potas a srodowisko glebowe nawozy fosforowe k 7 flora lakarstwo k 7 korelacja siarki wystepowanie siarki pobieranie siarki krzem w roslinach znaczaca rola krzemu k 8 flora lakarstwo k 8 sladowy glin zawartosc boru cynk i hormony zawartosc bialka zawartosc magnezu k 9 flora lakarstwo k 9 magnez dawki wapnia wapn w formie tlenku dawkowanie wapnia zawartosc wapnia k 10 flora lakarstwo k 10 dodatki stymulujace lub hamujace sporzadzanie kiszonek przemiany w procesie kiszenia wykorzystanie plonu srodki konserwujace k 11 flora lakarstwo k 11 brykietowanie pierwsza faza dosuszania suszarnia dosuszanie za pomoca powietrza dosuszanie na pokosach k 12 flora lakarstwo k 12 obnizanie zawartosci wody przedwiednieta zielonka wstepne odwadnianie zielonek sucha masa uzytkowanie kosne k 13 flora lakarstwo k 13 kleszczowate kwaterowy system wypasu droga bydla na lakach pobieranie zielonki konsumpcja zielonki k 14 flora lakarstwo k 14 wahania w pobieraniu paszy pobieranie runi instynkt stadny duze stada bydla organizacja zywienia na lace k 15 flora lakarstwo k 15 wspolzaleznosci mieszanki z odmian okres spoczynku bialko na lakach laki k 16 flora lakarstwo k 16 przeklasowanie grup zarzadzanie grupami podzial stada na grupy przeliczenie kwater ilosc kwater k 17 flora lakarstwo k 17 wysoka obsada organizacja wypasow wypas lancuchowy wypas pasowy system dawkowania k 18 flora lakarstwo k 18 wypas dawkowany przenosne ogrodzenia zbyt wczesny wypas problem uzytkowania racjonalna gospodarka na lace k 19 flora lakarstwo k 19 stopien zakazenia nicienie czynniki destruktywne choroby zwierzat stosowanie ogrodzen elektrycznych k 20 flora lakarstwo k 20 pastwiska dla swin usuwanie odchodow wypas koni rozwiazania techniczne z zimy na laki k 21 flora lakarstwo k 21 byczki 6 miesieczne wrazliwosc na smak pastwiska dla cielat i bydla pastwiska specjalne nowoczesna gospodarka na lakach k 22 flora lakarstwo k 22 repelenty zapobieganie inwazjom pasozytow larwy gzow gzowate wpleszczyca owiec k 23 flora lakarstwo k 23 mustykowate intensywnosc jajeczkowania motylica watrobowa glista konska nicienie i choroby przewodu pokarmowego k 24 flora lakarstwo k 24 nicienie wywolujace telazjoze oczu larwy nicienie plucne przezuwaczy wilgotnosc gleby podzial laki