You are here: Home > Łąkarstwo > Sporządzanie kiszonek

Sporządzanie kiszonek

W praktyce zaleca się sporządzanie kiszonek z roślin przewiędniętych. Obok zalet wstępnego podsuszania, takich jak polepszenie jakości kiszonek, zmniejszenie strat, polepszenie wartości pokarmowej i smakowitości, zahamowanie wypływu soku, występują również pewne ujemne zjawiska. Metoda ta pozwala uzyskiwać dobre kiszonki z roślin trudno kiszących się, do których należą trawy obficie nawożone azotem, lucerna i koniczyna. Podsuszanie powinno przebiegać szybko (kilka lub kilkanaście godzin) i równomiernie, przy stosowaniu przetrząsania (jednorazowego lub dwukrotnego). Materiał zbytnio przesuszony powyżej 50% s.m.) należy przekładać świeżą zielonką. Straty występujące przy podsuszaniu zielonki na polu do 35% s.m. wynoszą dla traw 5—8%, dla motylkowatych 6—9% i przy podsuszaniu do 50% s.m. — 15—20%. Istotny wpływ na przebieg procesu kiszenia zielonek wywiera ich rozdrobnienie. Tylko nieliczne pasze (np. liście buraków) kiszą się dobrze bez uprzedniego rozdrobnienia. Jest ono konieczne przy kiszeniu traw, lucerny, koniczyny, kukurydzy. Dobre wyniki uzyskuje się po pocięciu zielonki na krótką sieczkę, co dzisiaj, przy stosowaniu sieczkarni polowych, jest łatwe do zrealizowania. Pocięty materiał lepiej się kisi oraz szczelniej zalega i łatwiej daje się ubić w pryzmie. Ma to duże znaczenie, gdyż wtedy tlen jest prawie całkowicie usunięty z zakiszanej masy, a dostęp powietrza z zewnątrz jest utrudniony.

Comments are closed.

lakarstwo flora lakarstwo korzystny molibden wapnowanie a molibden zelazo pobieranie zelaza nawozenie organiczne k 2 flora lakarstwo k 2 wzrost nawozenia organicznego wykorzystanie nawozow organicznych nawozenie gnojowica stosowanie gnojowicy fermentacja gnojowicy k 3 flora lakarstwo k 3 silne gnojowicenie normy nawozenia gnojowica nawozenie gnojowka dawkowanie gnojowki nawozenie kompostem k 4 flora lakarstwo k 4 szczawian wapnia wapn w zyciu roslin za duzo wapnia rola wapnia wapn a srodowisko glebowe k 5 flora lakarstwo k 5 wapn miedz sod w roslinach sod dawki potasu k 6 flora lakarstwo k 6 potas w roslinach potas duze ilosci potasu potas a srodowisko glebowe nawozy fosforowe k 7 flora lakarstwo k 7 korelacja siarki wystepowanie siarki pobieranie siarki krzem w roslinach znaczaca rola krzemu k 8 flora lakarstwo k 8 sladowy glin zawartosc boru cynk i hormony zawartosc bialka zawartosc magnezu k 9 flora lakarstwo k 9 magnez dawki wapnia wapn w formie tlenku dawkowanie wapnia zawartosc wapnia k 10 flora lakarstwo k 10 dodatki stymulujace lub hamujace sporzadzanie kiszonek przemiany w procesie kiszenia wykorzystanie plonu srodki konserwujace k 11 flora lakarstwo k 11 brykietowanie pierwsza faza dosuszania suszarnia dosuszanie za pomoca powietrza dosuszanie na pokosach k 12 flora lakarstwo k 12 obnizanie zawartosci wody przedwiednieta zielonka wstepne odwadnianie zielonek sucha masa uzytkowanie kosne k 13 flora lakarstwo k 13 kleszczowate kwaterowy system wypasu droga bydla na lakach pobieranie zielonki konsumpcja zielonki k 14 flora lakarstwo k 14 wahania w pobieraniu paszy pobieranie runi instynkt stadny duze stada bydla organizacja zywienia na lace k 15 flora lakarstwo k 15 wspolzaleznosci mieszanki z odmian okres spoczynku bialko na lakach laki k 16 flora lakarstwo k 16 przeklasowanie grup zarzadzanie grupami podzial stada na grupy przeliczenie kwater ilosc kwater k 17 flora lakarstwo k 17 wysoka obsada organizacja wypasow wypas lancuchowy wypas pasowy system dawkowania k 18 flora lakarstwo k 18 wypas dawkowany przenosne ogrodzenia zbyt wczesny wypas problem uzytkowania racjonalna gospodarka na lace k 19 flora lakarstwo k 19 stopien zakazenia nicienie czynniki destruktywne choroby zwierzat stosowanie ogrodzen elektrycznych k 20 flora lakarstwo k 20 pastwiska dla swin usuwanie odchodow wypas koni rozwiazania techniczne z zimy na laki k 21 flora lakarstwo k 21 byczki 6 miesieczne wrazliwosc na smak pastwiska dla cielat i bydla pastwiska specjalne nowoczesna gospodarka na lakach k 22 flora lakarstwo k 22 repelenty zapobieganie inwazjom pasozytow larwy gzow gzowate wpleszczyca owiec k 23 flora lakarstwo k 23 mustykowate intensywnosc jajeczkowania motylica watrobowa glista konska nicienie i choroby przewodu pokarmowego k 24 flora lakarstwo k 24 nicienie wywolujace telazjoze oczu larwy nicienie plucne przezuwaczy wilgotnosc gleby podzial laki