You are here: Home > Łąkarstwo > Sód w roślinach

Sód w roślinach

Występowanie sodu w roślinach skorelowane jest dodatnio z zawartością siarki, a według Baumeistra oraz Aignera i wsp. sód zmniejsza zdolność pobierania wapnia. Nawożenie potasem może niekiedy zmniejszyć zawartość sodu w runi, chociaż, niski poziom sodu w roślinach nie zawsze jest skorelowany z wysokim, odsetkiem potasu. Pod wpływem nawożenia sodem zwiększa się zawartość tego składnika w roślinach, niezależnie od obecności potasu. Optymalny stosunek K : Na wynosi 5:1. Zdarza się bardzo często, że. stosunek ten znacznie przekracza optymalne granice przy nadmiarze potasu w roślinach i wtedy jest go kilkadziesiąt razy więcej niż sodu. Sód często występuje w niedostatecznej ilości w paszy, toteż trzeba dokarmiać zwierzęta solami sodu, np. chlorkiem czy węglanem.. o niezwykle korzystnym wpływie sodu na organizm zwierzęcy świadczą wyniki Morrisa. Jak się okazuje, cielęta, które otrzymywały dodatek sodu w postaci węglanu, wykazywały zwiększone pobieranie paszy, większe przyrosty ciała, większą koncentrację sodu w ślinie i surowicy krwi, przy jednocześnie niższym stężeniu potasu. Na nawożenie sodem dobrze reagują życica wielokwiatowa i trwała oraz kupkówka pospolita, a słabo kostrzewa czerwona. Na ogół Trawy o normalnie niskiej zawartości sodu wykazują słabą reakcję na nawożenie tym składnikiem, w przeciwieństwie do gatunków cechujących się wysoką zawartością sodu, które reagują wyraźnie.

Comments are closed.

lakarstwo flora lakarstwo korzystny molibden wapnowanie a molibden zelazo pobieranie zelaza nawozenie organiczne k 2 flora lakarstwo k 2 wzrost nawozenia organicznego wykorzystanie nawozow organicznych nawozenie gnojowica stosowanie gnojowicy fermentacja gnojowicy k 3 flora lakarstwo k 3 silne gnojowicenie normy nawozenia gnojowica nawozenie gnojowka dawkowanie gnojowki nawozenie kompostem k 4 flora lakarstwo k 4 szczawian wapnia wapn w zyciu roslin za duzo wapnia rola wapnia wapn a srodowisko glebowe k 5 flora lakarstwo k 5 wapn miedz sod w roslinach sod dawki potasu k 6 flora lakarstwo k 6 potas w roslinach potas duze ilosci potasu potas a srodowisko glebowe nawozy fosforowe k 7 flora lakarstwo k 7 korelacja siarki wystepowanie siarki pobieranie siarki krzem w roslinach znaczaca rola krzemu k 8 flora lakarstwo k 8 sladowy glin zawartosc boru cynk i hormony zawartosc bialka zawartosc magnezu k 9 flora lakarstwo k 9 magnez dawki wapnia wapn w formie tlenku dawkowanie wapnia zawartosc wapnia k 10 flora lakarstwo k 10 dodatki stymulujace lub hamujace sporzadzanie kiszonek przemiany w procesie kiszenia wykorzystanie plonu srodki konserwujace k 11 flora lakarstwo k 11 brykietowanie pierwsza faza dosuszania suszarnia dosuszanie za pomoca powietrza dosuszanie na pokosach k 12 flora lakarstwo k 12 obnizanie zawartosci wody przedwiednieta zielonka wstepne odwadnianie zielonek sucha masa uzytkowanie kosne k 13 flora lakarstwo k 13 kleszczowate kwaterowy system wypasu droga bydla na lakach pobieranie zielonki konsumpcja zielonki k 14 flora lakarstwo k 14 wahania w pobieraniu paszy pobieranie runi instynkt stadny duze stada bydla organizacja zywienia na lace k 15 flora lakarstwo k 15 wspolzaleznosci mieszanki z odmian okres spoczynku bialko na lakach laki k 16 flora lakarstwo k 16 przeklasowanie grup zarzadzanie grupami podzial stada na grupy przeliczenie kwater ilosc kwater k 17 flora lakarstwo k 17 wysoka obsada organizacja wypasow wypas lancuchowy wypas pasowy system dawkowania k 18 flora lakarstwo k 18 wypas dawkowany przenosne ogrodzenia zbyt wczesny wypas problem uzytkowania racjonalna gospodarka na lace k 19 flora lakarstwo k 19 stopien zakazenia nicienie czynniki destruktywne choroby zwierzat stosowanie ogrodzen elektrycznych k 20 flora lakarstwo k 20 pastwiska dla swin usuwanie odchodow wypas koni rozwiazania techniczne z zimy na laki k 21 flora lakarstwo k 21 byczki 6 miesieczne wrazliwosc na smak pastwiska dla cielat i bydla pastwiska specjalne nowoczesna gospodarka na lakach k 22 flora lakarstwo k 22 repelenty zapobieganie inwazjom pasozytow larwy gzow gzowate wpleszczyca owiec k 23 flora lakarstwo k 23 mustykowate intensywnosc jajeczkowania motylica watrobowa glista konska nicienie i choroby przewodu pokarmowego k 24 flora lakarstwo k 24 nicienie wywolujace telazjoze oczu larwy nicienie plucne przezuwaczy wilgotnosc gleby podzial laki