You are here: Home > Łąkarstwo > Rozwiązania techniczne

Rozwiązania techniczne

Istnieją różne rozwiązania techniczne ogrodzenia pastwisk dla koni. Dobrze spełniają swoje zadania żywopłoty, np. z głogu i ałyczy, jeśli są starannie pielęgnowane i przycinane. Żywopłoty są praktyczne przez swoją długotrwałość, jednocześnie mają duże walory estetyczne. Wymiary żywopłotu mogą wynosić około 140 cm wysokości i 150 cm szerokości. Żywopłoty, podobnie jak porozrzucane kępy drzew na pastwisku, mają i tę dodatnią stronę, że konie mogą znaleźć cień w dni upalne, a również schronienie w okresie opadów i wiatru. Najczęściej stosuje się ogrodzenie stałe. Zależnie od rasy wypasanych koni grodzi się kwatery żerdziami o średnicy 8—10 cm na wysokości 80—90 cm, albo żerdziami podwójnymi na wysokości 60—70 cm oraz 100—110 cm, przy użyciu słupków dębowych. Zwiększenie liczby rzędów żerdzi oraz zwiększenie wysokości ogrodzenia okazuje się w praktyce niepotrzebne, a przy tym kosztowne. Niestety trwałość ogrodzenia drewnianego jest niewielka. Słupki trzeba wymieniać średnio co 10 lat, a żerdzie już po 3 latach. Nowy sposób grodzenia polega na wykorzystaniu odpadowych rur metalowych o średnicy 4,5 cm, osadzonych na słupach betonowych. Wyposażenie pastwiska stanowią także bramy, z reguły 3-żerdziowe, o szerokości około 6 m,. zawieszane lub zasuwane równolegle do grodzenia kwatery, a także furtki dla obsługi.

Comments are closed.

lakarstwo flora lakarstwo korzystny molibden wapnowanie a molibden zelazo pobieranie zelaza nawozenie organiczne k 2 flora lakarstwo k 2 wzrost nawozenia organicznego wykorzystanie nawozow organicznych nawozenie gnojowica stosowanie gnojowicy fermentacja gnojowicy k 3 flora lakarstwo k 3 silne gnojowicenie normy nawozenia gnojowica nawozenie gnojowka dawkowanie gnojowki nawozenie kompostem k 4 flora lakarstwo k 4 szczawian wapnia wapn w zyciu roslin za duzo wapnia rola wapnia wapn a srodowisko glebowe k 5 flora lakarstwo k 5 wapn miedz sod w roslinach sod dawki potasu k 6 flora lakarstwo k 6 potas w roslinach potas duze ilosci potasu potas a srodowisko glebowe nawozy fosforowe k 7 flora lakarstwo k 7 korelacja siarki wystepowanie siarki pobieranie siarki krzem w roslinach znaczaca rola krzemu k 8 flora lakarstwo k 8 sladowy glin zawartosc boru cynk i hormony zawartosc bialka zawartosc magnezu k 9 flora lakarstwo k 9 magnez dawki wapnia wapn w formie tlenku dawkowanie wapnia zawartosc wapnia k 10 flora lakarstwo k 10 dodatki stymulujace lub hamujace sporzadzanie kiszonek przemiany w procesie kiszenia wykorzystanie plonu srodki konserwujace k 11 flora lakarstwo k 11 brykietowanie pierwsza faza dosuszania suszarnia dosuszanie za pomoca powietrza dosuszanie na pokosach k 12 flora lakarstwo k 12 obnizanie zawartosci wody przedwiednieta zielonka wstepne odwadnianie zielonek sucha masa uzytkowanie kosne k 13 flora lakarstwo k 13 kleszczowate kwaterowy system wypasu droga bydla na lakach pobieranie zielonki konsumpcja zielonki k 14 flora lakarstwo k 14 wahania w pobieraniu paszy pobieranie runi instynkt stadny duze stada bydla organizacja zywienia na lace k 15 flora lakarstwo k 15 wspolzaleznosci mieszanki z odmian okres spoczynku bialko na lakach laki k 16 flora lakarstwo k 16 przeklasowanie grup zarzadzanie grupami podzial stada na grupy przeliczenie kwater ilosc kwater k 17 flora lakarstwo k 17 wysoka obsada organizacja wypasow wypas lancuchowy wypas pasowy system dawkowania k 18 flora lakarstwo k 18 wypas dawkowany przenosne ogrodzenia zbyt wczesny wypas problem uzytkowania racjonalna gospodarka na lace k 19 flora lakarstwo k 19 stopien zakazenia nicienie czynniki destruktywne choroby zwierzat stosowanie ogrodzen elektrycznych k 20 flora lakarstwo k 20 pastwiska dla swin usuwanie odchodow wypas koni rozwiazania techniczne z zimy na laki k 21 flora lakarstwo k 21 byczki 6 miesieczne wrazliwosc na smak pastwiska dla cielat i bydla pastwiska specjalne nowoczesna gospodarka na lakach k 22 flora lakarstwo k 22 repelenty zapobieganie inwazjom pasozytow larwy gzow gzowate wpleszczyca owiec k 23 flora lakarstwo k 23 mustykowate intensywnosc jajeczkowania motylica watrobowa glista konska nicienie i choroby przewodu pokarmowego k 24 flora lakarstwo k 24 nicienie wywolujace telazjoze oczu larwy nicienie plucne przezuwaczy wilgotnosc gleby podzial laki