You are here: Home > Łąkarstwo > Przemiany w procesie kiszenia

Przemiany w procesie kiszenia

Dominującymi mikroorganizmami, które znajdują się na świeżej zielonce, są bakterie z grupy tlenowców i grzyby. Proces kiszenia przebiega na ogół w warunkach beztlenowych, wobec czego następuje rozwój bakterii z grupy anaerobów (względnych lub bezwzględnych). Występują wśród nich bakterie z rodzaju Escherichia, Clostridium, Bacillus, Streptococcus, Lactobacillus, Pediococcus oraz drożdże. Do gatunków bakterii kwasu mlekowego, ukwaszających zielonki, należą Leuconostoc, Pediococcus, Lactobacillus i Streptococcus. W masie l g zielonek znajduje się od 100 do 1000 bakterii kwasu mlekowego. Liczba ta rośnie znacznie, po ścięciu zielonki i ułożeniu jej w pryzmie lub zbiorniku, wskutek zużycia tlenu przez komórki roślinne. Dominujące w świeżej zielonce bakterie z grupy aerobów i pałeczki okrężnicy  ustępują powoli miejsca bakteriom kwasu mlekowego, gdyż-nie znoszą obniżonego pH. Bardziej odporne na wyższe stężenie jonów wodorowych są tworzące zarodniki beztlenowe bakterie kwasu masłowego (gatunek Clostridium). Giną one również przy obniżeniu pH poniżej 4,7. Są niebezpieczne, gdyż rozkładają nie tylko cukry rozpuszczalne w wodzie, ale również kwas mlekowy, stwarzając dogodne warunki dla rozwoju bakterii gnilnych. Dużo bakterii niepożądanych (kwasu masłowego^ gnilnych) zawierają zielonki zabrudzone ziemią. W pewnych warunkach, np. przy dodatku kwasu mrówkowego do kiszonej zielonki, zaczynają dominować w niej drożdże, wytwarzając w procesie fermentacji beztlenowej dużo alkoholu etylowego. Na zewnętrznej warstwie kiszonek (dostęp tlenu) występują często grzyby pleśniowe z gatunku Penicillum, Aspergillus i Mucor.

Comments are closed.

lakarstwo flora lakarstwo korzystny molibden wapnowanie a molibden zelazo pobieranie zelaza nawozenie organiczne k 2 flora lakarstwo k 2 wzrost nawozenia organicznego wykorzystanie nawozow organicznych nawozenie gnojowica stosowanie gnojowicy fermentacja gnojowicy k 3 flora lakarstwo k 3 silne gnojowicenie normy nawozenia gnojowica nawozenie gnojowka dawkowanie gnojowki nawozenie kompostem k 4 flora lakarstwo k 4 szczawian wapnia wapn w zyciu roslin za duzo wapnia rola wapnia wapn a srodowisko glebowe k 5 flora lakarstwo k 5 wapn miedz sod w roslinach sod dawki potasu k 6 flora lakarstwo k 6 potas w roslinach potas duze ilosci potasu potas a srodowisko glebowe nawozy fosforowe k 7 flora lakarstwo k 7 korelacja siarki wystepowanie siarki pobieranie siarki krzem w roslinach znaczaca rola krzemu k 8 flora lakarstwo k 8 sladowy glin zawartosc boru cynk i hormony zawartosc bialka zawartosc magnezu k 9 flora lakarstwo k 9 magnez dawki wapnia wapn w formie tlenku dawkowanie wapnia zawartosc wapnia k 10 flora lakarstwo k 10 dodatki stymulujace lub hamujace sporzadzanie kiszonek przemiany w procesie kiszenia wykorzystanie plonu srodki konserwujace k 11 flora lakarstwo k 11 brykietowanie pierwsza faza dosuszania suszarnia dosuszanie za pomoca powietrza dosuszanie na pokosach k 12 flora lakarstwo k 12 obnizanie zawartosci wody przedwiednieta zielonka wstepne odwadnianie zielonek sucha masa uzytkowanie kosne k 13 flora lakarstwo k 13 kleszczowate kwaterowy system wypasu droga bydla na lakach pobieranie zielonki konsumpcja zielonki k 14 flora lakarstwo k 14 wahania w pobieraniu paszy pobieranie runi instynkt stadny duze stada bydla organizacja zywienia na lace k 15 flora lakarstwo k 15 wspolzaleznosci mieszanki z odmian okres spoczynku bialko na lakach laki k 16 flora lakarstwo k 16 przeklasowanie grup zarzadzanie grupami podzial stada na grupy przeliczenie kwater ilosc kwater k 17 flora lakarstwo k 17 wysoka obsada organizacja wypasow wypas lancuchowy wypas pasowy system dawkowania k 18 flora lakarstwo k 18 wypas dawkowany przenosne ogrodzenia zbyt wczesny wypas problem uzytkowania racjonalna gospodarka na lace k 19 flora lakarstwo k 19 stopien zakazenia nicienie czynniki destruktywne choroby zwierzat stosowanie ogrodzen elektrycznych k 20 flora lakarstwo k 20 pastwiska dla swin usuwanie odchodow wypas koni rozwiazania techniczne z zimy na laki k 21 flora lakarstwo k 21 byczki 6 miesieczne wrazliwosc na smak pastwiska dla cielat i bydla pastwiska specjalne nowoczesna gospodarka na lakach k 22 flora lakarstwo k 22 repelenty zapobieganie inwazjom pasozytow larwy gzow gzowate wpleszczyca owiec k 23 flora lakarstwo k 23 mustykowate intensywnosc jajeczkowania motylica watrobowa glista konska nicienie i choroby przewodu pokarmowego k 24 flora lakarstwo k 24 nicienie wywolujace telazjoze oczu larwy nicienie plucne przezuwaczy wilgotnosc gleby podzial laki