You are here: Home > Łąkarstwo > Potas

Potas

Potas aktywizuje procesy enzymatyczne i zwiększa ciśnienie osmotyczne w komórkach, odgrywa więc rolę w gospodarce wodnej roślin. Przy dobrym zaopatrzeniu w ten składnik rośliny wykazują niższy współczynnik transpiraeji . Duży wpływ ma potas na biosyntezę związków azotowych i stosunki, ilościowe między nimi np. w grupie aminokwasów, co jest ważne z punktu widzenia zdrowotności paszy. Wpływa także na pobieranie i redukcję azotanów. Z grupy jonów zasadowych ma największe znaczenie przy tworzeniu się reduktazy azotanowej. Niedobór potasu odbija się ujemnie na przebiegu fotosyntezy wywołując zmiany pewnych cech morfologicznych roślin, m. in. wielkości liści. Wpływa także na niekorzystny stosunek azotu białkowego do niebiałkowego, wzrasta bowiem znacznie ilość wolnych aminokwasów i amidów. Odpowiedni poziom potasu w żywieniu roślin ogranicza kumulację jonów amonowych i azotanowych oraz amin. Jest to ważne, gdyż wzmożona synteza amidów ma na celu wiązanie amoniaku w roślinach, inaczej może nastąpić nekroza części nadziemnej roślin wywołana zatruciem .amoniakiem w wyniku zakłóceń w syntezie białka. Toteż w warunkach niedoboru potasu i żywienia roślin solami amonowymi lub mocznikiem może dochodzić do zatrucia i pojawienia się nekrotycznych plam oraz Obumierania roślin.

Comments are closed.

lakarstwo flora lakarstwo korzystny molibden wapnowanie a molibden zelazo pobieranie zelaza nawozenie organiczne k 2 flora lakarstwo k 2 wzrost nawozenia organicznego wykorzystanie nawozow organicznych nawozenie gnojowica stosowanie gnojowicy fermentacja gnojowicy k 3 flora lakarstwo k 3 silne gnojowicenie normy nawozenia gnojowica nawozenie gnojowka dawkowanie gnojowki nawozenie kompostem k 4 flora lakarstwo k 4 szczawian wapnia wapn w zyciu roslin za duzo wapnia rola wapnia wapn a srodowisko glebowe k 5 flora lakarstwo k 5 wapn miedz sod w roslinach sod dawki potasu k 6 flora lakarstwo k 6 potas w roslinach potas duze ilosci potasu potas a srodowisko glebowe nawozy fosforowe k 7 flora lakarstwo k 7 korelacja siarki wystepowanie siarki pobieranie siarki krzem w roslinach znaczaca rola krzemu k 8 flora lakarstwo k 8 sladowy glin zawartosc boru cynk i hormony zawartosc bialka zawartosc magnezu k 9 flora lakarstwo k 9 magnez dawki wapnia wapn w formie tlenku dawkowanie wapnia zawartosc wapnia k 10 flora lakarstwo k 10 dodatki stymulujace lub hamujace sporzadzanie kiszonek przemiany w procesie kiszenia wykorzystanie plonu srodki konserwujace k 11 flora lakarstwo k 11 brykietowanie pierwsza faza dosuszania suszarnia dosuszanie za pomoca powietrza dosuszanie na pokosach k 12 flora lakarstwo k 12 obnizanie zawartosci wody przedwiednieta zielonka wstepne odwadnianie zielonek sucha masa uzytkowanie kosne k 13 flora lakarstwo k 13 kleszczowate kwaterowy system wypasu droga bydla na lakach pobieranie zielonki konsumpcja zielonki k 14 flora lakarstwo k 14 wahania w pobieraniu paszy pobieranie runi instynkt stadny duze stada bydla organizacja zywienia na lace k 15 flora lakarstwo k 15 wspolzaleznosci mieszanki z odmian okres spoczynku bialko na lakach laki k 16 flora lakarstwo k 16 przeklasowanie grup zarzadzanie grupami podzial stada na grupy przeliczenie kwater ilosc kwater k 17 flora lakarstwo k 17 wysoka obsada organizacja wypasow wypas lancuchowy wypas pasowy system dawkowania k 18 flora lakarstwo k 18 wypas dawkowany przenosne ogrodzenia zbyt wczesny wypas problem uzytkowania racjonalna gospodarka na lace k 19 flora lakarstwo k 19 stopien zakazenia nicienie czynniki destruktywne choroby zwierzat stosowanie ogrodzen elektrycznych k 20 flora lakarstwo k 20 pastwiska dla swin usuwanie odchodow wypas koni rozwiazania techniczne z zimy na laki k 21 flora lakarstwo k 21 byczki 6 miesieczne wrazliwosc na smak pastwiska dla cielat i bydla pastwiska specjalne nowoczesna gospodarka na lakach k 22 flora lakarstwo k 22 repelenty zapobieganie inwazjom pasozytow larwy gzow gzowate wpleszczyca owiec k 23 flora lakarstwo k 23 mustykowate intensywnosc jajeczkowania motylica watrobowa glista konska nicienie i choroby przewodu pokarmowego k 24 flora lakarstwo k 24 nicienie wywolujace telazjoze oczu larwy nicienie plucne przezuwaczy wilgotnosc gleby podzial laki