You are here: Home > Łąkarstwo > Pobieranie siarki

Pobieranie siarki

Rośliny łąkowe odznaczają się niejednakową zdolnością pobierania siarki z gleby. Współzawodnictwo w pobieraniu siarki może wynikać z szybszego rozwoju korzeni, jak i większej powierzchni liści niektórych gatunków. Można więc sądzić o pewnym wpływie składu florystycznego runi na zawartość siarki w paszy. Większa zdolnością pobierania siarki odznacza się życica trwała i mozga trzcinowata, a wyraźnie mniejszą stokłosa bezostna. Przeciętna zawartość siarki w trawach wynosi 0,2—0,8% w s.m., a u innych grup roślin 0,1—1,4%. Krytyczna zawartość, poniżej której może wystąpić zahamowanie rozwoju roślin, wynosi 0,1% S w s.m. u traw, a 0,25% S u koniczyn. Trawy z niedoborem siarki wykazują objawy chlorozy i występowanie czerwonego zabarwienia źdźbeł, przechodzącego na liście. Objawy chlorozy wynikają z zakłóceń fotosyntezy, niewłaściwego poziomu białka i nieodpowiedniego stężenia chlorofilu w chloroplastach. Zaburzenia w intensywności fotosyntezy na tym tle mogą w następstwie odbić się także na zmniejszeniu powierzchni liści. Przy zawartości. 0,17% S w s.m. lub poniżej redukcja plonu może przekraczać 10%. Prawidłowa ocena zawartości siarki w roślinach polega na oznaczaniu formy siarczanowej, a nie ogólnej. Jak się okazuje, poziom krytyczny dla życicy wielokwiatowej wynosi 0,1%, dla innych traw dochodzi do 0.2%, dla koniczyn określono tę ilość na 0,17%, a dla lucerny nawet 0,5% S w s.m.

Comments are closed.

lakarstwo flora lakarstwo korzystny molibden wapnowanie a molibden zelazo pobieranie zelaza nawozenie organiczne k 2 flora lakarstwo k 2 wzrost nawozenia organicznego wykorzystanie nawozow organicznych nawozenie gnojowica stosowanie gnojowicy fermentacja gnojowicy k 3 flora lakarstwo k 3 silne gnojowicenie normy nawozenia gnojowica nawozenie gnojowka dawkowanie gnojowki nawozenie kompostem k 4 flora lakarstwo k 4 szczawian wapnia wapn w zyciu roslin za duzo wapnia rola wapnia wapn a srodowisko glebowe k 5 flora lakarstwo k 5 wapn miedz sod w roslinach sod dawki potasu k 6 flora lakarstwo k 6 potas w roslinach potas duze ilosci potasu potas a srodowisko glebowe nawozy fosforowe k 7 flora lakarstwo k 7 korelacja siarki wystepowanie siarki pobieranie siarki krzem w roslinach znaczaca rola krzemu k 8 flora lakarstwo k 8 sladowy glin zawartosc boru cynk i hormony zawartosc bialka zawartosc magnezu k 9 flora lakarstwo k 9 magnez dawki wapnia wapn w formie tlenku dawkowanie wapnia zawartosc wapnia k 10 flora lakarstwo k 10 dodatki stymulujace lub hamujace sporzadzanie kiszonek przemiany w procesie kiszenia wykorzystanie plonu srodki konserwujace k 11 flora lakarstwo k 11 brykietowanie pierwsza faza dosuszania suszarnia dosuszanie za pomoca powietrza dosuszanie na pokosach k 12 flora lakarstwo k 12 obnizanie zawartosci wody przedwiednieta zielonka wstepne odwadnianie zielonek sucha masa uzytkowanie kosne k 13 flora lakarstwo k 13 kleszczowate kwaterowy system wypasu droga bydla na lakach pobieranie zielonki konsumpcja zielonki k 14 flora lakarstwo k 14 wahania w pobieraniu paszy pobieranie runi instynkt stadny duze stada bydla organizacja zywienia na lace k 15 flora lakarstwo k 15 wspolzaleznosci mieszanki z odmian okres spoczynku bialko na lakach laki k 16 flora lakarstwo k 16 przeklasowanie grup zarzadzanie grupami podzial stada na grupy przeliczenie kwater ilosc kwater k 17 flora lakarstwo k 17 wysoka obsada organizacja wypasow wypas lancuchowy wypas pasowy system dawkowania k 18 flora lakarstwo k 18 wypas dawkowany przenosne ogrodzenia zbyt wczesny wypas problem uzytkowania racjonalna gospodarka na lace k 19 flora lakarstwo k 19 stopien zakazenia nicienie czynniki destruktywne choroby zwierzat stosowanie ogrodzen elektrycznych k 20 flora lakarstwo k 20 pastwiska dla swin usuwanie odchodow wypas koni rozwiazania techniczne z zimy na laki k 21 flora lakarstwo k 21 byczki 6 miesieczne wrazliwosc na smak pastwiska dla cielat i bydla pastwiska specjalne nowoczesna gospodarka na lakach k 22 flora lakarstwo k 22 repelenty zapobieganie inwazjom pasozytow larwy gzow gzowate wpleszczyca owiec k 23 flora lakarstwo k 23 mustykowate intensywnosc jajeczkowania motylica watrobowa glista konska nicienie i choroby przewodu pokarmowego k 24 flora lakarstwo k 24 nicienie wywolujace telazjoze oczu larwy nicienie plucne przezuwaczy wilgotnosc gleby podzial laki