You are here: Home > Łąkarstwo > Pobieranie runi

Pobieranie runi

Młode zwierzęta zaczynają pobierać ruń z chwilą wystąpienia u nich zdolności do jej trawienia i przeżuwania. U cieląt zauważono przeżuwanie paszy pastwiskowej już w pierwszych dwóch tygodniach życia. Z tego względu możliwe jest wczesne przyzwyczajanie młodzieży do wypasu. Na uwagę zasługuje fakt, że jałówki czternastotygodniowe, od momentu urodzenia żywione na pastwisku, mogą mieć pojemność żołądków większą w porównaniu do zwierząt żywionych paszami treściwymi w oborze. Zdolność do trawienia włókna u cieląt przebywających na pastwisku bywa dziesięciokrotnie wyższa. Również przyrosty byczków żywionych zielonką na pastwisku mogą być wyższe niż żywionych sianem. Zdolność do wykorzystywania paszy pastwiskowej wzrasta, jeśli do stada młodzieży dołącza się kilka osobników dorosłych. Podporządkowanie się osobnikom dorosłym jest związane z instynktem opiekuńczym. Matki w okresie wycieleń wyszukują odosobnione miejsca na pastwisku. W pierwszych dniach życia potomstwo przebywa cały czas pod ścisłą opieką, a matki opuszczają je jedynie na okres nie dłuższy niż godzinę, np. w poszukiwaniu wody. W okresie tym cielęta, w przeciwieństwie do jagniąt, przeważnie leżą. Po kilku dniach matki wracają do stada, opiekując się pozostawionym potomstwem coraz krócej.

Comments are closed.

lakarstwo flora lakarstwo korzystny molibden wapnowanie a molibden zelazo pobieranie zelaza nawozenie organiczne k 2 flora lakarstwo k 2 wzrost nawozenia organicznego wykorzystanie nawozow organicznych nawozenie gnojowica stosowanie gnojowicy fermentacja gnojowicy k 3 flora lakarstwo k 3 silne gnojowicenie normy nawozenia gnojowica nawozenie gnojowka dawkowanie gnojowki nawozenie kompostem k 4 flora lakarstwo k 4 szczawian wapnia wapn w zyciu roslin za duzo wapnia rola wapnia wapn a srodowisko glebowe k 5 flora lakarstwo k 5 wapn miedz sod w roslinach sod dawki potasu k 6 flora lakarstwo k 6 potas w roslinach potas duze ilosci potasu potas a srodowisko glebowe nawozy fosforowe k 7 flora lakarstwo k 7 korelacja siarki wystepowanie siarki pobieranie siarki krzem w roslinach znaczaca rola krzemu k 8 flora lakarstwo k 8 sladowy glin zawartosc boru cynk i hormony zawartosc bialka zawartosc magnezu k 9 flora lakarstwo k 9 magnez dawki wapnia wapn w formie tlenku dawkowanie wapnia zawartosc wapnia k 10 flora lakarstwo k 10 dodatki stymulujace lub hamujace sporzadzanie kiszonek przemiany w procesie kiszenia wykorzystanie plonu srodki konserwujace k 11 flora lakarstwo k 11 brykietowanie pierwsza faza dosuszania suszarnia dosuszanie za pomoca powietrza dosuszanie na pokosach k 12 flora lakarstwo k 12 obnizanie zawartosci wody przedwiednieta zielonka wstepne odwadnianie zielonek sucha masa uzytkowanie kosne k 13 flora lakarstwo k 13 kleszczowate kwaterowy system wypasu droga bydla na lakach pobieranie zielonki konsumpcja zielonki k 14 flora lakarstwo k 14 wahania w pobieraniu paszy pobieranie runi instynkt stadny duze stada bydla organizacja zywienia na lace k 15 flora lakarstwo k 15 wspolzaleznosci mieszanki z odmian okres spoczynku bialko na lakach laki k 16 flora lakarstwo k 16 przeklasowanie grup zarzadzanie grupami podzial stada na grupy przeliczenie kwater ilosc kwater k 17 flora lakarstwo k 17 wysoka obsada organizacja wypasow wypas lancuchowy wypas pasowy system dawkowania k 18 flora lakarstwo k 18 wypas dawkowany przenosne ogrodzenia zbyt wczesny wypas problem uzytkowania racjonalna gospodarka na lace k 19 flora lakarstwo k 19 stopien zakazenia nicienie czynniki destruktywne choroby zwierzat stosowanie ogrodzen elektrycznych k 20 flora lakarstwo k 20 pastwiska dla swin usuwanie odchodow wypas koni rozwiazania techniczne z zimy na laki k 21 flora lakarstwo k 21 byczki 6 miesieczne wrazliwosc na smak pastwiska dla cielat i bydla pastwiska specjalne nowoczesna gospodarka na lakach k 22 flora lakarstwo k 22 repelenty zapobieganie inwazjom pasozytow larwy gzow gzowate wpleszczyca owiec k 23 flora lakarstwo k 23 mustykowate intensywnosc jajeczkowania motylica watrobowa glista konska nicienie i choroby przewodu pokarmowego k 24 flora lakarstwo k 24 nicienie wywolujace telazjoze oczu larwy nicienie plucne przezuwaczy wilgotnosc gleby podzial laki