You are here: Home > Łąkarstwo > Pastwiska specjalne

Pastwiska specjalne

Pastwiska przeznaczane do wypasu cieląt, owiec, koni i świń nie zajmują w naszym kraju dużych powierzchni. Maja mniejsze znaczenie od pastwisk dla bydła mlecznego, dają jednak podstawę do racjonalnego prowadzenia hodowli tych zwierząt. Odmienne wymagania co do składu florystycznego runi i jej wartości pokarmowej i smakowej oraz sposobu zachowania się na pastwisku wymienionych gatunków zwierząt sprawiają, że sposób przeprowadzania wypasu powinien uwzględniać specyfikę wymagań zwierząt. Nowoczesne systemy wypasu w różny sposób ograniczają swobodę zwierząt. Stosunkowo najwięcej powierzchni przyznaje się koniom, które pod tym względem zajmują uprzywilejowane stanowiska. Wypasy pozostałych gatunków zwierząt zawsze związane są z dużym ograniczeniem czasu pobytu na kwaterach i przyznawaniem im takiej tylko powierzchni, jaka jest konieczna dla pobrania dziennej racji zielonki. Podstawowe prawidła, ustalone dla racjonalnego wypasu bydła, obowiązują także przy wypasie innych zwierząt. Dotyczy to szczególnie intensywności wypasu, wielkości obsady i obciążenia pastwiska, poziomu nawożenia oraz sposobu pielęgnowania runi. Poznano już dobrze wymagania bydła co do właściwości jakościowych runi. Na temat wymagań pozostałych gatunków zwierząt rozwijają się niedawno rozpoczęte badania. Można sądzić o dużych różnicach w ich wymaganiach, skoro narząd smaku u roślinożernych jest silnie rozwinięty.

Comments are closed.

lakarstwo flora lakarstwo korzystny molibden wapnowanie a molibden zelazo pobieranie zelaza nawozenie organiczne k 2 flora lakarstwo k 2 wzrost nawozenia organicznego wykorzystanie nawozow organicznych nawozenie gnojowica stosowanie gnojowicy fermentacja gnojowicy k 3 flora lakarstwo k 3 silne gnojowicenie normy nawozenia gnojowica nawozenie gnojowka dawkowanie gnojowki nawozenie kompostem k 4 flora lakarstwo k 4 szczawian wapnia wapn w zyciu roslin za duzo wapnia rola wapnia wapn a srodowisko glebowe k 5 flora lakarstwo k 5 wapn miedz sod w roslinach sod dawki potasu k 6 flora lakarstwo k 6 potas w roslinach potas duze ilosci potasu potas a srodowisko glebowe nawozy fosforowe k 7 flora lakarstwo k 7 korelacja siarki wystepowanie siarki pobieranie siarki krzem w roslinach znaczaca rola krzemu k 8 flora lakarstwo k 8 sladowy glin zawartosc boru cynk i hormony zawartosc bialka zawartosc magnezu k 9 flora lakarstwo k 9 magnez dawki wapnia wapn w formie tlenku dawkowanie wapnia zawartosc wapnia k 10 flora lakarstwo k 10 dodatki stymulujace lub hamujace sporzadzanie kiszonek przemiany w procesie kiszenia wykorzystanie plonu srodki konserwujace k 11 flora lakarstwo k 11 brykietowanie pierwsza faza dosuszania suszarnia dosuszanie za pomoca powietrza dosuszanie na pokosach k 12 flora lakarstwo k 12 obnizanie zawartosci wody przedwiednieta zielonka wstepne odwadnianie zielonek sucha masa uzytkowanie kosne k 13 flora lakarstwo k 13 kleszczowate kwaterowy system wypasu droga bydla na lakach pobieranie zielonki konsumpcja zielonki k 14 flora lakarstwo k 14 wahania w pobieraniu paszy pobieranie runi instynkt stadny duze stada bydla organizacja zywienia na lace k 15 flora lakarstwo k 15 wspolzaleznosci mieszanki z odmian okres spoczynku bialko na lakach laki k 16 flora lakarstwo k 16 przeklasowanie grup zarzadzanie grupami podzial stada na grupy przeliczenie kwater ilosc kwater k 17 flora lakarstwo k 17 wysoka obsada organizacja wypasow wypas lancuchowy wypas pasowy system dawkowania k 18 flora lakarstwo k 18 wypas dawkowany przenosne ogrodzenia zbyt wczesny wypas problem uzytkowania racjonalna gospodarka na lace k 19 flora lakarstwo k 19 stopien zakazenia nicienie czynniki destruktywne choroby zwierzat stosowanie ogrodzen elektrycznych k 20 flora lakarstwo k 20 pastwiska dla swin usuwanie odchodow wypas koni rozwiazania techniczne z zimy na laki k 21 flora lakarstwo k 21 byczki 6 miesieczne wrazliwosc na smak pastwiska dla cielat i bydla pastwiska specjalne nowoczesna gospodarka na lakach k 22 flora lakarstwo k 22 repelenty zapobieganie inwazjom pasozytow larwy gzow gzowate wpleszczyca owiec k 23 flora lakarstwo k 23 mustykowate intensywnosc jajeczkowania motylica watrobowa glista konska nicienie i choroby przewodu pokarmowego k 24 flora lakarstwo k 24 nicienie wywolujace telazjoze oczu larwy nicienie plucne przezuwaczy wilgotnosc gleby podzial laki