You are here: Home > Łąkarstwo > Pastwiska dla świń

Pastwiska dla świń

W ubiegłych wiekach stosowano systematyczne wypasy trzody chlewnej w lasach bukowych i dębowych. Obecnie jest to możliwe tylko na specjalnie zakładanych pastwiskach, z runią złożoną z traw i motylkowatych. Jak ogólnie wiadomo, hodowla świń na pastwisku daje wiele korzyści. Przede wszystkim koszt obsługi trzody chlewnej na pastwisku jest niższy w porównaniu z żywieniem w chlewni. Pastwiska te jednak powinny być-położone blisko gospodarstwa ze względu na to, że świnie nie są zdolne do pokonywania dalekich odległości. W zachodniej Europie stosuje się z powodzeniem grodzenie elektryczne pastwisk zamiast dawniej zalecanych grodzeń drutem kolczastym. Świnie, niezależnie od wieku, szybko przyzwyczajają się do wyznaczonych im kwater grodzonych elektrycznie i płotu nie przekraczają, nawet przy chwilowym braku prądu. W praktyce stosuje się różne rozwiązania techniczne w grodzeniu. kwater dla wypasu świń. Na ogół wystarczają dwa przewody elektryczne umieszczone na wysokości 20—30 cm oraz 50—60 cm, przy rozstawie palików mniej więcej co 5 m. Do grodzenia wewnętrznego może wystarczać jeden przewód na wysokości około 25 cm. Prosięta z powodzeniem utrzymuje się na kwaterach przy użyciu drutu najniższego, umieszczonego na wysokości 20 cm, trzeba jednak je stopniowo przyzwyczajać do takiego ogrodzenia. Niskie umieszczenie przewodu elektrycznego sprawia, że konieczne jest systematyczne wykaszanie runi w tym miejscu.

Comments are closed.

lakarstwo flora lakarstwo korzystny molibden wapnowanie a molibden zelazo pobieranie zelaza nawozenie organiczne k 2 flora lakarstwo k 2 wzrost nawozenia organicznego wykorzystanie nawozow organicznych nawozenie gnojowica stosowanie gnojowicy fermentacja gnojowicy k 3 flora lakarstwo k 3 silne gnojowicenie normy nawozenia gnojowica nawozenie gnojowka dawkowanie gnojowki nawozenie kompostem k 4 flora lakarstwo k 4 szczawian wapnia wapn w zyciu roslin za duzo wapnia rola wapnia wapn a srodowisko glebowe k 5 flora lakarstwo k 5 wapn miedz sod w roslinach sod dawki potasu k 6 flora lakarstwo k 6 potas w roslinach potas duze ilosci potasu potas a srodowisko glebowe nawozy fosforowe k 7 flora lakarstwo k 7 korelacja siarki wystepowanie siarki pobieranie siarki krzem w roslinach znaczaca rola krzemu k 8 flora lakarstwo k 8 sladowy glin zawartosc boru cynk i hormony zawartosc bialka zawartosc magnezu k 9 flora lakarstwo k 9 magnez dawki wapnia wapn w formie tlenku dawkowanie wapnia zawartosc wapnia k 10 flora lakarstwo k 10 dodatki stymulujace lub hamujace sporzadzanie kiszonek przemiany w procesie kiszenia wykorzystanie plonu srodki konserwujace k 11 flora lakarstwo k 11 brykietowanie pierwsza faza dosuszania suszarnia dosuszanie za pomoca powietrza dosuszanie na pokosach k 12 flora lakarstwo k 12 obnizanie zawartosci wody przedwiednieta zielonka wstepne odwadnianie zielonek sucha masa uzytkowanie kosne k 13 flora lakarstwo k 13 kleszczowate kwaterowy system wypasu droga bydla na lakach pobieranie zielonki konsumpcja zielonki k 14 flora lakarstwo k 14 wahania w pobieraniu paszy pobieranie runi instynkt stadny duze stada bydla organizacja zywienia na lace k 15 flora lakarstwo k 15 wspolzaleznosci mieszanki z odmian okres spoczynku bialko na lakach laki k 16 flora lakarstwo k 16 przeklasowanie grup zarzadzanie grupami podzial stada na grupy przeliczenie kwater ilosc kwater k 17 flora lakarstwo k 17 wysoka obsada organizacja wypasow wypas lancuchowy wypas pasowy system dawkowania k 18 flora lakarstwo k 18 wypas dawkowany przenosne ogrodzenia zbyt wczesny wypas problem uzytkowania racjonalna gospodarka na lace k 19 flora lakarstwo k 19 stopien zakazenia nicienie czynniki destruktywne choroby zwierzat stosowanie ogrodzen elektrycznych k 20 flora lakarstwo k 20 pastwiska dla swin usuwanie odchodow wypas koni rozwiazania techniczne z zimy na laki k 21 flora lakarstwo k 21 byczki 6 miesieczne wrazliwosc na smak pastwiska dla cielat i bydla pastwiska specjalne nowoczesna gospodarka na lakach k 22 flora lakarstwo k 22 repelenty zapobieganie inwazjom pasozytow larwy gzow gzowate wpleszczyca owiec k 23 flora lakarstwo k 23 mustykowate intensywnosc jajeczkowania motylica watrobowa glista konska nicienie i choroby przewodu pokarmowego k 24 flora lakarstwo k 24 nicienie wywolujace telazjoze oczu larwy nicienie plucne przezuwaczy wilgotnosc gleby podzial laki