You are here: Home > Łąkarstwo > Nicienie i choroby przewodu pokarmowego

Nicienie i choroby przewodu pokarmowego

Strongylozę koni wywołują trzy gatunki z rodzaju Strongylus, zwane słupkowcami: S. vulgaris, S. edentatus i S. eąuinus, które usadawiają się w jelicie grubym. Poza tym występują jeszcze inne rodzaje słupkowców, jak Triodontophorus, Trichonema, Poteriostomum, Gyalocephalus, które jednak odgrywają mniejszą rolę. Najbardziej patogeniczne są nicienie z gatunku Strongylus vulgaris, których larwy usadawiając się na błonie wewnętrznej tętnic doprowadzają do powstania zakrzepów oraz tętniaków różnej wielkości. Mogą one -doprowadzać do nieodwracalnych zmian tętnic i sąsiadujących z nimi odcinków jelit. Strongyloza występuje głównie u źrebiąt, najczęściej jest to inwazja mieszana. W związku z tym przebieg choroby zależny jest od występujących gatunków słupkowców, intensywności inwazji oraz wieku i ogólnego stanu zwierzęcia. Konie zarażają się słupkowcami głównie na pastwisku. Larwy słupkowców są bardzo ruchliwe, mają zdolność migracji zarówno pionowej, jak i poziomej. W sprzyjających warunkach, szczególnie podczas obfitej rosy, larwy słupkowców dostają się na górne części źdźbła trawy, co znacznie ułatwia zarażenie koni. Larwy inwazyjne są wytrzymałe na działanie niekorzystnych warunków na pastwisku. Nawet przy bardzo niskich temperaturach w zimie znaczna część larw zdolna jest do przezimowania. Susza na pastwisku również ich nie niszczy, a w środowisku wilgotnym powracają do życia. Stosuje się leczenie chorych koni.

Comments are closed.

lakarstwo flora lakarstwo korzystny molibden wapnowanie a molibden zelazo pobieranie zelaza nawozenie organiczne k 2 flora lakarstwo k 2 wzrost nawozenia organicznego wykorzystanie nawozow organicznych nawozenie gnojowica stosowanie gnojowicy fermentacja gnojowicy k 3 flora lakarstwo k 3 silne gnojowicenie normy nawozenia gnojowica nawozenie gnojowka dawkowanie gnojowki nawozenie kompostem k 4 flora lakarstwo k 4 szczawian wapnia wapn w zyciu roslin za duzo wapnia rola wapnia wapn a srodowisko glebowe k 5 flora lakarstwo k 5 wapn miedz sod w roslinach sod dawki potasu k 6 flora lakarstwo k 6 potas w roslinach potas duze ilosci potasu potas a srodowisko glebowe nawozy fosforowe k 7 flora lakarstwo k 7 korelacja siarki wystepowanie siarki pobieranie siarki krzem w roslinach znaczaca rola krzemu k 8 flora lakarstwo k 8 sladowy glin zawartosc boru cynk i hormony zawartosc bialka zawartosc magnezu k 9 flora lakarstwo k 9 magnez dawki wapnia wapn w formie tlenku dawkowanie wapnia zawartosc wapnia k 10 flora lakarstwo k 10 dodatki stymulujace lub hamujace sporzadzanie kiszonek przemiany w procesie kiszenia wykorzystanie plonu srodki konserwujace k 11 flora lakarstwo k 11 brykietowanie pierwsza faza dosuszania suszarnia dosuszanie za pomoca powietrza dosuszanie na pokosach k 12 flora lakarstwo k 12 obnizanie zawartosci wody przedwiednieta zielonka wstepne odwadnianie zielonek sucha masa uzytkowanie kosne k 13 flora lakarstwo k 13 kleszczowate kwaterowy system wypasu droga bydla na lakach pobieranie zielonki konsumpcja zielonki k 14 flora lakarstwo k 14 wahania w pobieraniu paszy pobieranie runi instynkt stadny duze stada bydla organizacja zywienia na lace k 15 flora lakarstwo k 15 wspolzaleznosci mieszanki z odmian okres spoczynku bialko na lakach laki k 16 flora lakarstwo k 16 przeklasowanie grup zarzadzanie grupami podzial stada na grupy przeliczenie kwater ilosc kwater k 17 flora lakarstwo k 17 wysoka obsada organizacja wypasow wypas lancuchowy wypas pasowy system dawkowania k 18 flora lakarstwo k 18 wypas dawkowany przenosne ogrodzenia zbyt wczesny wypas problem uzytkowania racjonalna gospodarka na lace k 19 flora lakarstwo k 19 stopien zakazenia nicienie czynniki destruktywne choroby zwierzat stosowanie ogrodzen elektrycznych k 20 flora lakarstwo k 20 pastwiska dla swin usuwanie odchodow wypas koni rozwiazania techniczne z zimy na laki k 21 flora lakarstwo k 21 byczki 6 miesieczne wrazliwosc na smak pastwiska dla cielat i bydla pastwiska specjalne nowoczesna gospodarka na lakach k 22 flora lakarstwo k 22 repelenty zapobieganie inwazjom pasozytow larwy gzow gzowate wpleszczyca owiec k 23 flora lakarstwo k 23 mustykowate intensywnosc jajeczkowania motylica watrobowa glista konska nicienie i choroby przewodu pokarmowego k 24 flora lakarstwo k 24 nicienie wywolujace telazjoze oczu larwy nicienie plucne przezuwaczy wilgotnosc gleby podzial laki