You are here: Home > Łąkarstwo > Kwaterowy system wypasu

Kwaterowy system wypasu

W praktyce pasterskiej już dawno znane były pewne formy wypasu uregulowanego. Jeszcze i dziś w niektórych krajach, mających duże obszary trwałych użytków zielonych, stosuje się wypas strzeżony, który polega na tym, że bydło nie pasie się chaotycznie na całej powierzchni, lecz jest pilnowane przez jednego lub kilku pasterzy, dysponujących często końmi i psami. Stado utrzymywane jest w skupieniu i posuwa się w określonym kierunku, wyjadając stopniowo ruń. Po dojściu w ten sposób do końca pastwiska zwierzęta są kierowane na inne tereny lub znów w to miejsce, skąd rozpoczęto wypas. System ten, znacznie lepszy od bezplanowego, nie nadaje się jednak do intensywnej gospodarki pastwiskowej. Występują tu również, chociaż w mniejszym stopniu, objawy przepasienia oraz niedopasienia runi Może on być praktykowany jedynie na dużych obszarach użytków zielonych, położonych w znacznej odległości od zabudowań, gdzie z natury rzeczy gospodarka pastwiskowa jest bardziej ekstensywna. Nowoczesny system wypasu kwaterowego wymaga podziału powierzchni pastwiska na większą liczbę (co najmniej kilkanaście) kolejno spasanych podstawowych jednostek (kwater), z których każda powinna mieć niezależne wejście (bramę) z drogi dopędowej oraz w miarę możności dostęp do wodopoju. Na pastwiskach z dostateczną liczbą kwater można, stosując przemienne użytkowanie, zmieniać długość okresu spoczynku runi, w zależności od pory roku i aktualnego tempa przyrostu masy roślinnej, przy jednoczesnym zachowaniu stosunkowo krótkiego okresu wypasu.

Comments are closed.

lakarstwo flora lakarstwo korzystny molibden wapnowanie a molibden zelazo pobieranie zelaza nawozenie organiczne k 2 flora lakarstwo k 2 wzrost nawozenia organicznego wykorzystanie nawozow organicznych nawozenie gnojowica stosowanie gnojowicy fermentacja gnojowicy k 3 flora lakarstwo k 3 silne gnojowicenie normy nawozenia gnojowica nawozenie gnojowka dawkowanie gnojowki nawozenie kompostem k 4 flora lakarstwo k 4 szczawian wapnia wapn w zyciu roslin za duzo wapnia rola wapnia wapn a srodowisko glebowe k 5 flora lakarstwo k 5 wapn miedz sod w roslinach sod dawki potasu k 6 flora lakarstwo k 6 potas w roslinach potas duze ilosci potasu potas a srodowisko glebowe nawozy fosforowe k 7 flora lakarstwo k 7 korelacja siarki wystepowanie siarki pobieranie siarki krzem w roslinach znaczaca rola krzemu k 8 flora lakarstwo k 8 sladowy glin zawartosc boru cynk i hormony zawartosc bialka zawartosc magnezu k 9 flora lakarstwo k 9 magnez dawki wapnia wapn w formie tlenku dawkowanie wapnia zawartosc wapnia k 10 flora lakarstwo k 10 dodatki stymulujace lub hamujace sporzadzanie kiszonek przemiany w procesie kiszenia wykorzystanie plonu srodki konserwujace k 11 flora lakarstwo k 11 brykietowanie pierwsza faza dosuszania suszarnia dosuszanie za pomoca powietrza dosuszanie na pokosach k 12 flora lakarstwo k 12 obnizanie zawartosci wody przedwiednieta zielonka wstepne odwadnianie zielonek sucha masa uzytkowanie kosne k 13 flora lakarstwo k 13 kleszczowate kwaterowy system wypasu droga bydla na lakach pobieranie zielonki konsumpcja zielonki k 14 flora lakarstwo k 14 wahania w pobieraniu paszy pobieranie runi instynkt stadny duze stada bydla organizacja zywienia na lace k 15 flora lakarstwo k 15 wspolzaleznosci mieszanki z odmian okres spoczynku bialko na lakach laki k 16 flora lakarstwo k 16 przeklasowanie grup zarzadzanie grupami podzial stada na grupy przeliczenie kwater ilosc kwater k 17 flora lakarstwo k 17 wysoka obsada organizacja wypasow wypas lancuchowy wypas pasowy system dawkowania k 18 flora lakarstwo k 18 wypas dawkowany przenosne ogrodzenia zbyt wczesny wypas problem uzytkowania racjonalna gospodarka na lace k 19 flora lakarstwo k 19 stopien zakazenia nicienie czynniki destruktywne choroby zwierzat stosowanie ogrodzen elektrycznych k 20 flora lakarstwo k 20 pastwiska dla swin usuwanie odchodow wypas koni rozwiazania techniczne z zimy na laki k 21 flora lakarstwo k 21 byczki 6 miesieczne wrazliwosc na smak pastwiska dla cielat i bydla pastwiska specjalne nowoczesna gospodarka na lakach k 22 flora lakarstwo k 22 repelenty zapobieganie inwazjom pasozytow larwy gzow gzowate wpleszczyca owiec k 23 flora lakarstwo k 23 mustykowate intensywnosc jajeczkowania motylica watrobowa glista konska nicienie i choroby przewodu pokarmowego k 24 flora lakarstwo k 24 nicienie wywolujace telazjoze oczu larwy nicienie plucne przezuwaczy wilgotnosc gleby podzial laki