You are here: Home > Łąkarstwo > Kleszczowate

Kleszczowate

Na terenie Polski dotychczas stwierdzono występowanie 17 gatunków kleszczy, z czego 15 należy do rodziny Izodidae, a 2 do Argasidae. Najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem u nas w kraju jest kleszcz. pastwiskowy Ixodes ricinus, którego znaleziono na blisko 50 gatunkach ssaków i ptaków. Cały cykl rozwojowy kleszcza odbywa się w ciągu 5 — 9 miesięcy. Wszystkie stadia kleszczy cechują się dużą wytrzymałością na głód. Larwy mogą pozostawać- bez pokarmu przez 570 dni, nimfy — 540 dni, a dorosłe kleszcze — 810 dni, a tym samym cykl rozwojowy kleszcza może przedłużyć się do 4 lat. Kleszcze atakują zwierzęta na pastwiskach leśnych lub porośniętych krzewami. Dojrzałe kleszcze pasożytują na bydle, owcach, koniach i psach. Natomiast larwy i nimfy występują głównie na zwierzętach małych (zające, jeże itp., a także gady). Kleszcze odgrywają istotną rolę w epizootii chorób transmisyjnych, do których należy m. in. piroplazmoza bydła,, zwana również hemoglobinurią bydła, czyli krwawym moczem. Jest to schorzenie krwi wywołane przez pierwotniaka Babesia divergens, który należy do gromady sporowców. W czerwonych krwinkach bydła pasożyty rozmnażają się przez podział. Po zniszczeniu jednej krwinki uwolnione pasożyty przenikają do nowej i cykl się powtarza. Krwawy mocz występuje po 2 — 3 dniach od stwierdzenia gorączki na tym tle. U bydła zarażonego stwierdza się silną niedokrwistość.

Comments are closed.

lakarstwo flora lakarstwo korzystny molibden wapnowanie a molibden zelazo pobieranie zelaza nawozenie organiczne k 2 flora lakarstwo k 2 wzrost nawozenia organicznego wykorzystanie nawozow organicznych nawozenie gnojowica stosowanie gnojowicy fermentacja gnojowicy k 3 flora lakarstwo k 3 silne gnojowicenie normy nawozenia gnojowica nawozenie gnojowka dawkowanie gnojowki nawozenie kompostem k 4 flora lakarstwo k 4 szczawian wapnia wapn w zyciu roslin za duzo wapnia rola wapnia wapn a srodowisko glebowe k 5 flora lakarstwo k 5 wapn miedz sod w roslinach sod dawki potasu k 6 flora lakarstwo k 6 potas w roslinach potas duze ilosci potasu potas a srodowisko glebowe nawozy fosforowe k 7 flora lakarstwo k 7 korelacja siarki wystepowanie siarki pobieranie siarki krzem w roslinach znaczaca rola krzemu k 8 flora lakarstwo k 8 sladowy glin zawartosc boru cynk i hormony zawartosc bialka zawartosc magnezu k 9 flora lakarstwo k 9 magnez dawki wapnia wapn w formie tlenku dawkowanie wapnia zawartosc wapnia k 10 flora lakarstwo k 10 dodatki stymulujace lub hamujace sporzadzanie kiszonek przemiany w procesie kiszenia wykorzystanie plonu srodki konserwujace k 11 flora lakarstwo k 11 brykietowanie pierwsza faza dosuszania suszarnia dosuszanie za pomoca powietrza dosuszanie na pokosach k 12 flora lakarstwo k 12 obnizanie zawartosci wody przedwiednieta zielonka wstepne odwadnianie zielonek sucha masa uzytkowanie kosne k 13 flora lakarstwo k 13 kleszczowate kwaterowy system wypasu droga bydla na lakach pobieranie zielonki konsumpcja zielonki k 14 flora lakarstwo k 14 wahania w pobieraniu paszy pobieranie runi instynkt stadny duze stada bydla organizacja zywienia na lace k 15 flora lakarstwo k 15 wspolzaleznosci mieszanki z odmian okres spoczynku bialko na lakach laki k 16 flora lakarstwo k 16 przeklasowanie grup zarzadzanie grupami podzial stada na grupy przeliczenie kwater ilosc kwater k 17 flora lakarstwo k 17 wysoka obsada organizacja wypasow wypas lancuchowy wypas pasowy system dawkowania k 18 flora lakarstwo k 18 wypas dawkowany przenosne ogrodzenia zbyt wczesny wypas problem uzytkowania racjonalna gospodarka na lace k 19 flora lakarstwo k 19 stopien zakazenia nicienie czynniki destruktywne choroby zwierzat stosowanie ogrodzen elektrycznych k 20 flora lakarstwo k 20 pastwiska dla swin usuwanie odchodow wypas koni rozwiazania techniczne z zimy na laki k 21 flora lakarstwo k 21 byczki 6 miesieczne wrazliwosc na smak pastwiska dla cielat i bydla pastwiska specjalne nowoczesna gospodarka na lakach k 22 flora lakarstwo k 22 repelenty zapobieganie inwazjom pasozytow larwy gzow gzowate wpleszczyca owiec k 23 flora lakarstwo k 23 mustykowate intensywnosc jajeczkowania motylica watrobowa glista konska nicienie i choroby przewodu pokarmowego k 24 flora lakarstwo k 24 nicienie wywolujace telazjoze oczu larwy nicienie plucne przezuwaczy wilgotnosc gleby podzial laki