You are here: Home >Archive for the ‘Łąkarstwo’ Category

Korelacja siarki

Warto wspomnieć o dodatniej korelacji między siarką a sodem i potasem oraz żelazem i ujemnej między siarką a molibdenem, fosforem oraz wapniem. Siarka jest także antagonistą miedzi, gdyż po zastosowaniu dużej dawki siarki powstaje siarczek miedziowy słabo-przyswajalny. Znana jest także ujemna korelacja w roślinach między siarką i selenem. W jakim stopniu pasza podawana zwierzętom pokrywa […]

Występowanie siarki

W glebie, podobnie jak i w roślinach, występują dwie formy siarki: siarczanowa i organiczna. W warstwie powierzchniowej gleby daje się zauważyć zależność między ilością siarki organicznej i azotem, przy czym stosunek ten wynosi l : 7. McKell i wsp. zauważyli wzrost pobierania siarki przez rośliny w miarę zwiększania się temperatury gleby. Zawartość siarki zmniejsza się […]

Pobieranie siarki

Rośliny łąkowe odznaczają się niejednakową zdolnością pobierania siarki z gleby. Współzawodnictwo w pobieraniu siarki może wynikać z szybszego rozwoju korzeni, jak i większej powierzchni liści niektórych gatunków. Można więc sądzić o pewnym wpływie składu florystycznego runi na zawartość siarki w paszy. Większa zdolnością pobierania siarki odznacza się życica trwała i mozga trzcinowata, a wyraźnie mniejszą […]

Krzem w roślinach

W roślinach krzem występuje w formie mineralnej, nierozpuszczalnej w wodzie, jako tzw. krzemionka opałowa (SiO2-nH2O). Budowa i liczba tego rodzaju fitolitów może być charakterystyczna dla różnych gatunków roślin. Poza tym krzem może występować w formach organicznych rozpuszczalnych w wodzie. Wiele gatunków roślin ma zdolność kumulowania dużych ilości tego składnika we włosach i komórkach .skórki, w […]

Znacząca rola krzemu

Pierwiastek ten może odgrywać dość znaczną role, zarówno przez obecność w glebie, jak i w organizmach roślinnych i zwierzęcych. Krzem wpływa korzystnie na strukturę gleby, zwiększa jej pojemność wodną oraz przepuszczalność. Niweluje toksyczne właściwości żelaza i manganu, Tną także pewien wpływ na przyswajalność fosforu przez rośliny, gdyż przy nadmiernej ilości krzemu w formie przyswajalnej (Si […]

Inne rozwiązania nawożenia

Mechaniczne wydzielanie frakcji stałych i płynnych z odchodów zwierzęcych może również ułatwić ich transport i stosowanie jako nawozu. Nadal opracowuje się metody wykorzystania zbywających ilości odchodów zwierzęcych do produkcji metanu, a jako nowość próbuje się suszyć np. odchody drobiu i stosować je jako dodatek do paszy, czy też wprowadzić metody biologiczne: np. przez hodowlę much uzyskać masę larw, które można by wykorzystać jako dodatek do paszy [...]

Nawóz jednostronny

Racjonalne wykorzystanie gnojówki wymaga włączenia jej w plan nawożenia i stosowania na przemian z nawozami mineralnymi i innymi organicznymi. Nawożenie większymi dawkami gnojówki powinno być. uzupełniane przede wszystkim nawożeniem fosforem. Superfosfat można stosować nawet bezpośrednio do zbiorników w ilości np. 25—30 kg nawozu na l m3 gnojówki. Podobnie można postępować z innymi brakującymi składnikami mineralnymi, dając je w nawozach bezpośrednio na łąkę lub do zbiornika z gnojówką. Azot gnojówki działa nieco słabiej niż azot nawozów mineralnych, a jego efektywność [...]

Kumulacja substancji organicznych

Nawożenie organiczne przez koszarzenie zwierząt ma szersze zastosowanie w rejonach górzystych naszego kraju. Ogólnie znany jest wszechstronny, dodatni wpływ nawozów organicznych na. siedlisko glebowe i na. rośliny. Forma, ilość oraz przyswajalność składników pokarmowych, znajdujących się w nawozach organicznych są bardzo zróżnicowane, co zaznacza się w plonowaniu. Prawidłowe ich wykorzystanie jest możliwe tylko przez uprzednie zbadanie zawartości w nich składników pokarmowych, aby odpowiednio zwiększyć lub ograniczyć ilości tych, które dostarczane są w nawozach mineralnych. Należy podkreślić, że przy jednoczesnym stosowaniu nawozów organicznych i mineralnych dochodzi do znacznego [...]
lakarstwo flora lakarstwo korzystny molibden wapnowanie a molibden zelazo pobieranie zelaza nawozenie organiczne k 2 flora lakarstwo k 2 wzrost nawozenia organicznego wykorzystanie nawozow organicznych nawozenie gnojowica stosowanie gnojowicy fermentacja gnojowicy k 3 flora lakarstwo k 3 silne gnojowicenie normy nawozenia gnojowica nawozenie gnojowka dawkowanie gnojowki nawozenie kompostem k 4 flora lakarstwo k 4 szczawian wapnia wapn w zyciu roslin za duzo wapnia rola wapnia wapn a srodowisko glebowe k 5 flora lakarstwo k 5 wapn miedz sod w roslinach sod dawki potasu k 6 flora lakarstwo k 6 potas w roslinach potas duze ilosci potasu potas a srodowisko glebowe nawozy fosforowe k 7 flora lakarstwo k 7 korelacja siarki wystepowanie siarki pobieranie siarki krzem w roslinach znaczaca rola krzemu k 8 flora lakarstwo k 8 sladowy glin zawartosc boru cynk i hormony zawartosc bialka zawartosc magnezu k 9 flora lakarstwo k 9 magnez dawki wapnia wapn w formie tlenku dawkowanie wapnia zawartosc wapnia k 10 flora lakarstwo k 10 dodatki stymulujace lub hamujace sporzadzanie kiszonek przemiany w procesie kiszenia wykorzystanie plonu srodki konserwujace k 11 flora lakarstwo k 11 brykietowanie pierwsza faza dosuszania suszarnia dosuszanie za pomoca powietrza dosuszanie na pokosach k 12 flora lakarstwo k 12 obnizanie zawartosci wody przedwiednieta zielonka wstepne odwadnianie zielonek sucha masa uzytkowanie kosne k 13 flora lakarstwo k 13 kleszczowate kwaterowy system wypasu droga bydla na lakach pobieranie zielonki konsumpcja zielonki k 14 flora lakarstwo k 14 wahania w pobieraniu paszy pobieranie runi instynkt stadny duze stada bydla organizacja zywienia na lace k 15 flora lakarstwo k 15 wspolzaleznosci mieszanki z odmian okres spoczynku bialko na lakach laki k 16 flora lakarstwo k 16 przeklasowanie grup zarzadzanie grupami podzial stada na grupy przeliczenie kwater ilosc kwater k 17 flora lakarstwo k 17 wysoka obsada organizacja wypasow wypas lancuchowy wypas pasowy system dawkowania k 18 flora lakarstwo k 18 wypas dawkowany przenosne ogrodzenia zbyt wczesny wypas problem uzytkowania racjonalna gospodarka na lace k 19 flora lakarstwo k 19 stopien zakazenia nicienie czynniki destruktywne choroby zwierzat stosowanie ogrodzen elektrycznych k 20 flora lakarstwo k 20 pastwiska dla swin usuwanie odchodow wypas koni rozwiazania techniczne z zimy na laki k 21 flora lakarstwo k 21 byczki 6 miesieczne wrazliwosc na smak pastwiska dla cielat i bydla pastwiska specjalne nowoczesna gospodarka na lakach k 22 flora lakarstwo k 22 repelenty zapobieganie inwazjom pasozytow larwy gzow gzowate wpleszczyca owiec k 23 flora lakarstwo k 23 mustykowate intensywnosc jajeczkowania motylica watrobowa glista konska nicienie i choroby przewodu pokarmowego k 24 flora lakarstwo k 24 nicienie wywolujace telazjoze oczu larwy nicienie plucne przezuwaczy wilgotnosc gleby podzial laki