You are here: Home >Archive for the ‘Łąkarstwo’ Category

Silne gnojowicenie

Pod wpływem silnego gnojowicowania pasza, zwłaszcza zielonka na pastwisku, może się stać mniej smakowita, dlatego zamiast spasienia korzystniejsze może być skoszenie odrostu. Pogorszenie smakowitości ma miejsce z reguły wtedy, gdy stosuje się gnojowice tego gatunku zwierząt, dla którego przeznacza się paszę z nawożonego użytku. Z doświadczeń wykonanych w Niemieckiej Republice Demokratycznej w wypasach przeprowadzanych po […]

Normy nawożenia gnojowicą

Według podawanych norm nawożenia, wynikających z zawartości składników pokarmowych, można stosować gnojowicę gęstą w ciągu roku w ilości 20—40 m3 na l ha. W praktyce, jeśli tylko to jest możliwe i opłacalne rozcieńcza się ją w stosunku od l : l aż do l : 10. Trzeba również liczyć się z tym, że np. dawki […]

Nawożenie gnojówką

Gnojówka jest nawozem jednostronnym, gdyż prawie całkowicie brakuje w niej fosforu. Toteż stosowanie jej jako nawozu w dużej ilości powoduje zwykle szybki ł nadmierny wzrost udziału chwastów azoto i potasolibnych w runi użytków zielonych. Siano produkowane na łąkach nawożonych gnojówką często lub też większymi jej dawkami może zawierać nadmierne ilości potasu przy niedoborze innych składników […]

Dawkowanie gnojówki

Dawki gnojówki na użytki zielone wynoszą przeciętnie 10—20 m3,. a wyjątkowo na zubożałych łąkach lub pastwiskach 30 m3 na l ha. Gnojówkę stosuje się zazwyczaj jednorazowo na wiosnę, tuż po ruszenia wegetacji. Ten okres jest odpowiedni w warunkach wilgotnej wiosny oraz w okolicach o obfitych opadach, przekraczających 700 mm. W rejonach o małych opadach można […]

Nawożenie kompostem

Rola kompostu jako nawozu organicznego dla użytków zielonych obecnie zmalała, w związku z dużym nakładem pracy potrzebnej na jego przygotowanie. Opracowuje się jednak sposoby zmechanizowania tych prac, ponieważ wzrastają ilości różnych materiałów odpadowych, jak śmiecie i osady ściekowe, które należałoby wykorzystywać do produkcji kompostów. Nawóz ten jest bardziej przydatny na łąki kośne, a mniej odpowiedni […]

Inne rozwiązania nawożenia

Mechaniczne wydzielanie frakcji stałych i płynnych z odchodów zwierzęcych może również ułatwić ich transport i stosowanie jako nawozu. Nadal opracowuje się metody wykorzystania zbywających ilości odchodów zwierzęcych do produkcji metanu, a jako nowość próbuje się suszyć np. odchody drobiu i stosować je jako dodatek do paszy, czy też wprowadzić metody biologiczne: np. przez hodowlę much uzyskać masę larw, które można by wykorzystać jako dodatek do paszy [...]

Nawóz jednostronny

Racjonalne wykorzystanie gnojówki wymaga włączenia jej w plan nawożenia i stosowania na przemian z nawozami mineralnymi i innymi organicznymi. Nawożenie większymi dawkami gnojówki powinno być. uzupełniane przede wszystkim nawożeniem fosforem. Superfosfat można stosować nawet bezpośrednio do zbiorników w ilości np. 25—30 kg nawozu na l m3 gnojówki. Podobnie można postępować z innymi brakującymi składnikami mineralnymi, dając je w nawozach bezpośrednio na łąkę lub do zbiornika z gnojówką. Azot gnojówki działa nieco słabiej niż azot nawozów mineralnych, a jego efektywność [...]

Kumulacja substancji organicznych

Nawożenie organiczne przez koszarzenie zwierząt ma szersze zastosowanie w rejonach górzystych naszego kraju. Ogólnie znany jest wszechstronny, dodatni wpływ nawozów organicznych na. siedlisko glebowe i na. rośliny. Forma, ilość oraz przyswajalność składników pokarmowych, znajdujących się w nawozach organicznych są bardzo zróżnicowane, co zaznacza się w plonowaniu. Prawidłowe ich wykorzystanie jest możliwe tylko przez uprzednie zbadanie zawartości w nich składników pokarmowych, aby odpowiednio zwiększyć lub ograniczyć ilości tych, które dostarczane są w nawozach mineralnych. Należy podkreślić, że przy jednoczesnym stosowaniu nawozów organicznych i mineralnych dochodzi do znacznego [...]
lakarstwo flora lakarstwo korzystny molibden wapnowanie a molibden zelazo pobieranie zelaza nawozenie organiczne k 2 flora lakarstwo k 2 wzrost nawozenia organicznego wykorzystanie nawozow organicznych nawozenie gnojowica stosowanie gnojowicy fermentacja gnojowicy k 3 flora lakarstwo k 3 silne gnojowicenie normy nawozenia gnojowica nawozenie gnojowka dawkowanie gnojowki nawozenie kompostem k 4 flora lakarstwo k 4 szczawian wapnia wapn w zyciu roslin za duzo wapnia rola wapnia wapn a srodowisko glebowe k 5 flora lakarstwo k 5 wapn miedz sod w roslinach sod dawki potasu k 6 flora lakarstwo k 6 potas w roslinach potas duze ilosci potasu potas a srodowisko glebowe nawozy fosforowe k 7 flora lakarstwo k 7 korelacja siarki wystepowanie siarki pobieranie siarki krzem w roslinach znaczaca rola krzemu k 8 flora lakarstwo k 8 sladowy glin zawartosc boru cynk i hormony zawartosc bialka zawartosc magnezu k 9 flora lakarstwo k 9 magnez dawki wapnia wapn w formie tlenku dawkowanie wapnia zawartosc wapnia k 10 flora lakarstwo k 10 dodatki stymulujace lub hamujace sporzadzanie kiszonek przemiany w procesie kiszenia wykorzystanie plonu srodki konserwujace k 11 flora lakarstwo k 11 brykietowanie pierwsza faza dosuszania suszarnia dosuszanie za pomoca powietrza dosuszanie na pokosach k 12 flora lakarstwo k 12 obnizanie zawartosci wody przedwiednieta zielonka wstepne odwadnianie zielonek sucha masa uzytkowanie kosne k 13 flora lakarstwo k 13 kleszczowate kwaterowy system wypasu droga bydla na lakach pobieranie zielonki konsumpcja zielonki k 14 flora lakarstwo k 14 wahania w pobieraniu paszy pobieranie runi instynkt stadny duze stada bydla organizacja zywienia na lace k 15 flora lakarstwo k 15 wspolzaleznosci mieszanki z odmian okres spoczynku bialko na lakach laki k 16 flora lakarstwo k 16 przeklasowanie grup zarzadzanie grupami podzial stada na grupy przeliczenie kwater ilosc kwater k 17 flora lakarstwo k 17 wysoka obsada organizacja wypasow wypas lancuchowy wypas pasowy system dawkowania k 18 flora lakarstwo k 18 wypas dawkowany przenosne ogrodzenia zbyt wczesny wypas problem uzytkowania racjonalna gospodarka na lace k 19 flora lakarstwo k 19 stopien zakazenia nicienie czynniki destruktywne choroby zwierzat stosowanie ogrodzen elektrycznych k 20 flora lakarstwo k 20 pastwiska dla swin usuwanie odchodow wypas koni rozwiazania techniczne z zimy na laki k 21 flora lakarstwo k 21 byczki 6 miesieczne wrazliwosc na smak pastwiska dla cielat i bydla pastwiska specjalne nowoczesna gospodarka na lakach k 22 flora lakarstwo k 22 repelenty zapobieganie inwazjom pasozytow larwy gzow gzowate wpleszczyca owiec k 23 flora lakarstwo k 23 mustykowate intensywnosc jajeczkowania motylica watrobowa glista konska nicienie i choroby przewodu pokarmowego k 24 flora lakarstwo k 24 nicienie wywolujace telazjoze oczu larwy nicienie plucne przezuwaczy wilgotnosc gleby podzial laki