You are here: Home >Archive for the ‘Łąkarstwo’ Category

Repelenty

Repelenty mogą oddawać większe usługi niż stosowane insektycydy. Środki odstraszające bowiem mają tę przewagę, że po ich zastosowaniu owady w ogóle nie atakują ciała zwierzęcia, podczas gdy po zastosowaniu środka owadobójczego owad zawsze zdąży ukłuć zwierzę lub złożyć na nim jaja zanim zostanie unieszkodliwiony. Ponadto sam fakt uwolnienia zwierzęcia od uciążliwego opędzania się przed owadami […]

Zapobieganie inwazjom pasożytów

Pierwszy etap profilaktyki chorób pasożytniczych zwierząt polega, przede wszystkim na unikaniu zakażonych pastwisk. Największe zakażenie pastwisk larwami inwazyjnymi nicieni żołądkowo-jelitowych występuje od 6 do 12 dnia przebywania zwierząt na pastwisku. Może występować w tym okresie reinwazja zwierząt odrobaczonych i superinwazja sztuk zarażonych pasożytami. Dlatego należy bezwzględnie unikać wypasu zwierząt na tym samym miejscu w wymienionym […]

Larwy gzów

Z jaj w ciągu 4—7 dni wylęgają się larwy, które przenikają pod skórę i rozpoczynają długą wędrówkę wewnątrz organizmu żywiciela. Larwy te przez około 4 miesiące wędrują tkanką łączną okołonerwową wzdłuż nerwów i następnie wnikają do kanału kręgowego, gdzie w naszych warunkach geoklimatycznych przebywają od 16 listopada do 30. czerwca, przy najwyższej ekstensywności i intensywności […]

Gzowate

Hypodermatoza bydła jest schorzeniem, które wywołuje giez bydlęcy duży, należący do gromady Insecta, rzędu dwuskrzydłych, zwanych też muchówkami, z rodziny gzów z grupy skórnych . Pasożytując w stadium larwalnym w organizmie żywiciela wywołuje on największe straty. spośród owadów pasożytujących na zwierzętach. Dojrzały owad przypomina trzmiela, ma 12—15 mm długości i pokryty jest gęsto włoskami o […]

Wpleszczyca owiec

Wpleszczyca owiec jest przewlekłym schorzeniem skóry, wywołanym obecnością wpleszcza, owczego. Jest to owad bezskrzydły, długości 3—6 mm. Jego żywicielem jest owca i koza. Wpleszcz owczy jest owadem bardzo rozpowszechnionym w Polsce. Zwierzęta zarażają się częściej w owczarni niż na pastwisku. Pasożyt ten występuje w runie, a u owiec strzyżonych umiejscawia się _na głowie i szyi. […]

Inne rozwiązania nawożenia

Mechaniczne wydzielanie frakcji stałych i płynnych z odchodów zwierzęcych może również ułatwić ich transport i stosowanie jako nawozu. Nadal opracowuje się metody wykorzystania zbywających ilości odchodów zwierzęcych do produkcji metanu, a jako nowość próbuje się suszyć np. odchody drobiu i stosować je jako dodatek do paszy, czy też wprowadzić metody biologiczne: np. przez hodowlę much uzyskać masę larw, które można by wykorzystać jako dodatek do paszy [...]

Nawóz jednostronny

Racjonalne wykorzystanie gnojówki wymaga włączenia jej w plan nawożenia i stosowania na przemian z nawozami mineralnymi i innymi organicznymi. Nawożenie większymi dawkami gnojówki powinno być. uzupełniane przede wszystkim nawożeniem fosforem. Superfosfat można stosować nawet bezpośrednio do zbiorników w ilości np. 25—30 kg nawozu na l m3 gnojówki. Podobnie można postępować z innymi brakującymi składnikami mineralnymi, dając je w nawozach bezpośrednio na łąkę lub do zbiornika z gnojówką. Azot gnojówki działa nieco słabiej niż azot nawozów mineralnych, a jego efektywność [...]

Kumulacja substancji organicznych

Nawożenie organiczne przez koszarzenie zwierząt ma szersze zastosowanie w rejonach górzystych naszego kraju. Ogólnie znany jest wszechstronny, dodatni wpływ nawozów organicznych na. siedlisko glebowe i na. rośliny. Forma, ilość oraz przyswajalność składników pokarmowych, znajdujących się w nawozach organicznych są bardzo zróżnicowane, co zaznacza się w plonowaniu. Prawidłowe ich wykorzystanie jest możliwe tylko przez uprzednie zbadanie zawartości w nich składników pokarmowych, aby odpowiednio zwiększyć lub ograniczyć ilości tych, które dostarczane są w nawozach mineralnych. Należy podkreślić, że przy jednoczesnym stosowaniu nawozów organicznych i mineralnych dochodzi do znacznego [...]
lakarstwo flora lakarstwo korzystny molibden wapnowanie a molibden zelazo pobieranie zelaza nawozenie organiczne k 2 flora lakarstwo k 2 wzrost nawozenia organicznego wykorzystanie nawozow organicznych nawozenie gnojowica stosowanie gnojowicy fermentacja gnojowicy k 3 flora lakarstwo k 3 silne gnojowicenie normy nawozenia gnojowica nawozenie gnojowka dawkowanie gnojowki nawozenie kompostem k 4 flora lakarstwo k 4 szczawian wapnia wapn w zyciu roslin za duzo wapnia rola wapnia wapn a srodowisko glebowe k 5 flora lakarstwo k 5 wapn miedz sod w roslinach sod dawki potasu k 6 flora lakarstwo k 6 potas w roslinach potas duze ilosci potasu potas a srodowisko glebowe nawozy fosforowe k 7 flora lakarstwo k 7 korelacja siarki wystepowanie siarki pobieranie siarki krzem w roslinach znaczaca rola krzemu k 8 flora lakarstwo k 8 sladowy glin zawartosc boru cynk i hormony zawartosc bialka zawartosc magnezu k 9 flora lakarstwo k 9 magnez dawki wapnia wapn w formie tlenku dawkowanie wapnia zawartosc wapnia k 10 flora lakarstwo k 10 dodatki stymulujace lub hamujace sporzadzanie kiszonek przemiany w procesie kiszenia wykorzystanie plonu srodki konserwujace k 11 flora lakarstwo k 11 brykietowanie pierwsza faza dosuszania suszarnia dosuszanie za pomoca powietrza dosuszanie na pokosach k 12 flora lakarstwo k 12 obnizanie zawartosci wody przedwiednieta zielonka wstepne odwadnianie zielonek sucha masa uzytkowanie kosne k 13 flora lakarstwo k 13 kleszczowate kwaterowy system wypasu droga bydla na lakach pobieranie zielonki konsumpcja zielonki k 14 flora lakarstwo k 14 wahania w pobieraniu paszy pobieranie runi instynkt stadny duze stada bydla organizacja zywienia na lace k 15 flora lakarstwo k 15 wspolzaleznosci mieszanki z odmian okres spoczynku bialko na lakach laki k 16 flora lakarstwo k 16 przeklasowanie grup zarzadzanie grupami podzial stada na grupy przeliczenie kwater ilosc kwater k 17 flora lakarstwo k 17 wysoka obsada organizacja wypasow wypas lancuchowy wypas pasowy system dawkowania k 18 flora lakarstwo k 18 wypas dawkowany przenosne ogrodzenia zbyt wczesny wypas problem uzytkowania racjonalna gospodarka na lace k 19 flora lakarstwo k 19 stopien zakazenia nicienie czynniki destruktywne choroby zwierzat stosowanie ogrodzen elektrycznych k 20 flora lakarstwo k 20 pastwiska dla swin usuwanie odchodow wypas koni rozwiazania techniczne z zimy na laki k 21 flora lakarstwo k 21 byczki 6 miesieczne wrazliwosc na smak pastwiska dla cielat i bydla pastwiska specjalne nowoczesna gospodarka na lakach k 22 flora lakarstwo k 22 repelenty zapobieganie inwazjom pasozytow larwy gzow gzowate wpleszczyca owiec k 23 flora lakarstwo k 23 mustykowate intensywnosc jajeczkowania motylica watrobowa glista konska nicienie i choroby przewodu pokarmowego k 24 flora lakarstwo k 24 nicienie wywolujace telazjoze oczu larwy nicienie plucne przezuwaczy wilgotnosc gleby podzial laki