You are here: Home >Archive for the ‘Łąkarstwo’ Category

Pastwiska dla świń

W ubiegłych wiekach stosowano systematyczne wypasy trzody chlewnej w lasach bukowych i dębowych. Obecnie jest to możliwe tylko na specjalnie zakładanych pastwiskach, z runią złożoną z traw i motylkowatych. Jak ogólnie wiadomo, hodowla świń na pastwisku daje wiele korzyści. Przede wszystkim koszt obsługi trzody chlewnej na pastwisku jest niższy w porównaniu z żywieniem w chlewni. […]

Usuwanie odchodów

Oddzielną kwestią jest usuwanie odchodów stałych poza obręb pastwiska, aby uniknąć zakażenia zwierząt jajami szkodników, a także aby zmniejszyć liczbę owadów niepokojących zwierzęta. Ruń spasa się przy wysokości powyżej 15 cm, w ustalonej z góry kolejności, a więc najpierw klacze ze źrebiętami, potem źrebięta jednoroczne, na koniec grupa zwierząt starszych. Konie zjadają w ciągu doby […]

Wypas koni

Ważną rolę spełniają przy wypasie koni na pastwiskach drogi dopedowe, które muszą być szerokości 6—10 m, tym szersze im liczniejsze stado. Powierzchnia piaszczysta dobrze utrzymana uchodzi za najlepszą. Dla bezpieczniejszego kierowania koni na kwaterę wypasową, droga dopędowa może mieć kształt lejkowaty. Ustalenie właściwej powierzchni pastwiska na l konia jest warunkiem racjonalnego wykorzystania powierzchni użytku zielonego. […]

Rozwiązania techniczne

Istnieją różne rozwiązania techniczne ogrodzenia pastwisk dla koni. Dobrze spełniają swoje zadania żywopłoty, np. z głogu i ałyczy, jeśli są starannie pielęgnowane i przycinane. Żywopłoty są praktyczne przez swoją długotrwałość, jednocześnie mają duże walory estetyczne. Wymiary żywopłotu mogą wynosić około 140 cm wysokości i 150 cm szerokości. Żywopłoty, podobnie jak porozrzucane kępy drzew na pastwisku, […]

Z zimy na łąki

Przechodzenie na żywienie pastwiskowe po okresie żywienia zimowego powinno być stopniowe, podobnie jak w przypadku bydła. Ułatwia to dokarmianie owiec sianem w pierwszych dniach pobytu na pastwisku. Jak się okazuje, w praktyce taki sposób wpływa korzystnie na zdrowotność zwierząt, które nie tracą na ciężarze, ani też nie wykazują zaburzeń w trawieniu. Uniknięcie biegunek u owiec […]

Inne rozwiązania nawożenia

Mechaniczne wydzielanie frakcji stałych i płynnych z odchodów zwierzęcych może również ułatwić ich transport i stosowanie jako nawozu. Nadal opracowuje się metody wykorzystania zbywających ilości odchodów zwierzęcych do produkcji metanu, a jako nowość próbuje się suszyć np. odchody drobiu i stosować je jako dodatek do paszy, czy też wprowadzić metody biologiczne: np. przez hodowlę much uzyskać masę larw, które można by wykorzystać jako dodatek do paszy [...]

Nawóz jednostronny

Racjonalne wykorzystanie gnojówki wymaga włączenia jej w plan nawożenia i stosowania na przemian z nawozami mineralnymi i innymi organicznymi. Nawożenie większymi dawkami gnojówki powinno być. uzupełniane przede wszystkim nawożeniem fosforem. Superfosfat można stosować nawet bezpośrednio do zbiorników w ilości np. 25—30 kg nawozu na l m3 gnojówki. Podobnie można postępować z innymi brakującymi składnikami mineralnymi, dając je w nawozach bezpośrednio na łąkę lub do zbiornika z gnojówką. Azot gnojówki działa nieco słabiej niż azot nawozów mineralnych, a jego efektywność [...]

Kumulacja substancji organicznych

Nawożenie organiczne przez koszarzenie zwierząt ma szersze zastosowanie w rejonach górzystych naszego kraju. Ogólnie znany jest wszechstronny, dodatni wpływ nawozów organicznych na. siedlisko glebowe i na. rośliny. Forma, ilość oraz przyswajalność składników pokarmowych, znajdujących się w nawozach organicznych są bardzo zróżnicowane, co zaznacza się w plonowaniu. Prawidłowe ich wykorzystanie jest możliwe tylko przez uprzednie zbadanie zawartości w nich składników pokarmowych, aby odpowiednio zwiększyć lub ograniczyć ilości tych, które dostarczane są w nawozach mineralnych. Należy podkreślić, że przy jednoczesnym stosowaniu nawozów organicznych i mineralnych dochodzi do znacznego [...]
lakarstwo flora lakarstwo korzystny molibden wapnowanie a molibden zelazo pobieranie zelaza nawozenie organiczne k 2 flora lakarstwo k 2 wzrost nawozenia organicznego wykorzystanie nawozow organicznych nawozenie gnojowica stosowanie gnojowicy fermentacja gnojowicy k 3 flora lakarstwo k 3 silne gnojowicenie normy nawozenia gnojowica nawozenie gnojowka dawkowanie gnojowki nawozenie kompostem k 4 flora lakarstwo k 4 szczawian wapnia wapn w zyciu roslin za duzo wapnia rola wapnia wapn a srodowisko glebowe k 5 flora lakarstwo k 5 wapn miedz sod w roslinach sod dawki potasu k 6 flora lakarstwo k 6 potas w roslinach potas duze ilosci potasu potas a srodowisko glebowe nawozy fosforowe k 7 flora lakarstwo k 7 korelacja siarki wystepowanie siarki pobieranie siarki krzem w roslinach znaczaca rola krzemu k 8 flora lakarstwo k 8 sladowy glin zawartosc boru cynk i hormony zawartosc bialka zawartosc magnezu k 9 flora lakarstwo k 9 magnez dawki wapnia wapn w formie tlenku dawkowanie wapnia zawartosc wapnia k 10 flora lakarstwo k 10 dodatki stymulujace lub hamujace sporzadzanie kiszonek przemiany w procesie kiszenia wykorzystanie plonu srodki konserwujace k 11 flora lakarstwo k 11 brykietowanie pierwsza faza dosuszania suszarnia dosuszanie za pomoca powietrza dosuszanie na pokosach k 12 flora lakarstwo k 12 obnizanie zawartosci wody przedwiednieta zielonka wstepne odwadnianie zielonek sucha masa uzytkowanie kosne k 13 flora lakarstwo k 13 kleszczowate kwaterowy system wypasu droga bydla na lakach pobieranie zielonki konsumpcja zielonki k 14 flora lakarstwo k 14 wahania w pobieraniu paszy pobieranie runi instynkt stadny duze stada bydla organizacja zywienia na lace k 15 flora lakarstwo k 15 wspolzaleznosci mieszanki z odmian okres spoczynku bialko na lakach laki k 16 flora lakarstwo k 16 przeklasowanie grup zarzadzanie grupami podzial stada na grupy przeliczenie kwater ilosc kwater k 17 flora lakarstwo k 17 wysoka obsada organizacja wypasow wypas lancuchowy wypas pasowy system dawkowania k 18 flora lakarstwo k 18 wypas dawkowany przenosne ogrodzenia zbyt wczesny wypas problem uzytkowania racjonalna gospodarka na lace k 19 flora lakarstwo k 19 stopien zakazenia nicienie czynniki destruktywne choroby zwierzat stosowanie ogrodzen elektrycznych k 20 flora lakarstwo k 20 pastwiska dla swin usuwanie odchodow wypas koni rozwiazania techniczne z zimy na laki k 21 flora lakarstwo k 21 byczki 6 miesieczne wrazliwosc na smak pastwiska dla cielat i bydla pastwiska specjalne nowoczesna gospodarka na lakach k 22 flora lakarstwo k 22 repelenty zapobieganie inwazjom pasozytow larwy gzow gzowate wpleszczyca owiec k 23 flora lakarstwo k 23 mustykowate intensywnosc jajeczkowania motylica watrobowa glista konska nicienie i choroby przewodu pokarmowego k 24 flora lakarstwo k 24 nicienie wywolujace telazjoze oczu larwy nicienie plucne przezuwaczy wilgotnosc gleby podzial laki