You are here: Home >Archive for the ‘Łąkarstwo’ Category

Brykietowanie

Brykietowanie siana lub zielonek metodą zwijania ułatwia transport, magazynowanie i skarmianie. Niezmiernie istotną zaletą tej metody jest możliwość zastosowania jej zarówno do zbioru zielonek zawierających poniżej 20% s.m., zielonek przewiędniętych, jak i siana zawierającego powyżej 80% s.m. Brykiety zwijane mają średnicę od 8 do 12 cm, różną długość, przeważnie od 4 do 5 cm, a […]

Pierwsza faza dosuszania

Pierwsza faza dosuszania trwa około 3 dni. Po tym okresie wentylator powinien być uruchamiany jedynie w czasie najwyższych temperatur dziennych powietrza, a więc w godzinach od 10 do 18, a także zawsze wtedy, gdy temperatura w dosuszanej masie przekracza 30°. Okres dosuszania l warstwy podwiędniętej zielonki wynosi od 6 do 12 dni. W rejonach o […]

Suszarnia

Suszarnię załadowuje się przewiędnieta zielonką nie ciętą na wysokość około 2 m, ciętą — na wysokość około 1,5 m. Po dosuszeniu jednej warstwy można załadować i dosuszać kolejne następne 2-metrowe warstwy podwiędniętej zielonki. W przeciętnych warunkach pogody można dosuszyć 3 warstwy siana w ciągu 25 do 30 dni. W czasie suszenia powinno się mierzyć temperaturę […]

Dosuszanie za pomocą powietrza

Bardziej racjonalnym sposobem suszenia siana jest dosuszanie przewiędniętej zielonki przez przewietrzanie pod dachem, w brogach lub stertach za pomocą wentylatorów tłoczących .nie ogrzewane powietrze. Sposób ten w dużym stopniu pozwala na uniezależnienie się od ^przebiegu pogody. Zbiór bowiem przewiędniętej zielonki następuje przy zawartości około 40% wody, a odparowanie nadmiaru wody do poziomu, w którym siano […]

Dosuszanie na pokosach

Ze wszystkich znanych, obecnie metod konserwowania najgorsze wyniki uzyskuje się przy stosowaniu tradycyjnych metod suszenia. Przy produkcji siana na pokosach straty białka strawnego wynoszą od 30 do 50%, karotenu od 60 do 80%, a tokoferoli ponad 90%. Rozmiar tych strat zależy od czasu suszenia na ziemi oraz wielokrotności i jakości wykonania zabiegów mechanicznych, co jest […]

Inne rozwiązania nawożenia

Mechaniczne wydzielanie frakcji stałych i płynnych z odchodów zwierzęcych może również ułatwić ich transport i stosowanie jako nawozu. Nadal opracowuje się metody wykorzystania zbywających ilości odchodów zwierzęcych do produkcji metanu, a jako nowość próbuje się suszyć np. odchody drobiu i stosować je jako dodatek do paszy, czy też wprowadzić metody biologiczne: np. przez hodowlę much uzyskać masę larw, które można by wykorzystać jako dodatek do paszy [...]

Nawóz jednostronny

Racjonalne wykorzystanie gnojówki wymaga włączenia jej w plan nawożenia i stosowania na przemian z nawozami mineralnymi i innymi organicznymi. Nawożenie większymi dawkami gnojówki powinno być. uzupełniane przede wszystkim nawożeniem fosforem. Superfosfat można stosować nawet bezpośrednio do zbiorników w ilości np. 25—30 kg nawozu na l m3 gnojówki. Podobnie można postępować z innymi brakującymi składnikami mineralnymi, dając je w nawozach bezpośrednio na łąkę lub do zbiornika z gnojówką. Azot gnojówki działa nieco słabiej niż azot nawozów mineralnych, a jego efektywność [...]

Kumulacja substancji organicznych

Nawożenie organiczne przez koszarzenie zwierząt ma szersze zastosowanie w rejonach górzystych naszego kraju. Ogólnie znany jest wszechstronny, dodatni wpływ nawozów organicznych na. siedlisko glebowe i na. rośliny. Forma, ilość oraz przyswajalność składników pokarmowych, znajdujących się w nawozach organicznych są bardzo zróżnicowane, co zaznacza się w plonowaniu. Prawidłowe ich wykorzystanie jest możliwe tylko przez uprzednie zbadanie zawartości w nich składników pokarmowych, aby odpowiednio zwiększyć lub ograniczyć ilości tych, które dostarczane są w nawozach mineralnych. Należy podkreślić, że przy jednoczesnym stosowaniu nawozów organicznych i mineralnych dochodzi do znacznego [...]
lakarstwo flora lakarstwo korzystny molibden wapnowanie a molibden zelazo pobieranie zelaza nawozenie organiczne k 2 flora lakarstwo k 2 wzrost nawozenia organicznego wykorzystanie nawozow organicznych nawozenie gnojowica stosowanie gnojowicy fermentacja gnojowicy k 3 flora lakarstwo k 3 silne gnojowicenie normy nawozenia gnojowica nawozenie gnojowka dawkowanie gnojowki nawozenie kompostem k 4 flora lakarstwo k 4 szczawian wapnia wapn w zyciu roslin za duzo wapnia rola wapnia wapn a srodowisko glebowe k 5 flora lakarstwo k 5 wapn miedz sod w roslinach sod dawki potasu k 6 flora lakarstwo k 6 potas w roslinach potas duze ilosci potasu potas a srodowisko glebowe nawozy fosforowe k 7 flora lakarstwo k 7 korelacja siarki wystepowanie siarki pobieranie siarki krzem w roslinach znaczaca rola krzemu k 8 flora lakarstwo k 8 sladowy glin zawartosc boru cynk i hormony zawartosc bialka zawartosc magnezu k 9 flora lakarstwo k 9 magnez dawki wapnia wapn w formie tlenku dawkowanie wapnia zawartosc wapnia k 10 flora lakarstwo k 10 dodatki stymulujace lub hamujace sporzadzanie kiszonek przemiany w procesie kiszenia wykorzystanie plonu srodki konserwujace k 11 flora lakarstwo k 11 brykietowanie pierwsza faza dosuszania suszarnia dosuszanie za pomoca powietrza dosuszanie na pokosach k 12 flora lakarstwo k 12 obnizanie zawartosci wody przedwiednieta zielonka wstepne odwadnianie zielonek sucha masa uzytkowanie kosne k 13 flora lakarstwo k 13 kleszczowate kwaterowy system wypasu droga bydla na lakach pobieranie zielonki konsumpcja zielonki k 14 flora lakarstwo k 14 wahania w pobieraniu paszy pobieranie runi instynkt stadny duze stada bydla organizacja zywienia na lace k 15 flora lakarstwo k 15 wspolzaleznosci mieszanki z odmian okres spoczynku bialko na lakach laki k 16 flora lakarstwo k 16 przeklasowanie grup zarzadzanie grupami podzial stada na grupy przeliczenie kwater ilosc kwater k 17 flora lakarstwo k 17 wysoka obsada organizacja wypasow wypas lancuchowy wypas pasowy system dawkowania k 18 flora lakarstwo k 18 wypas dawkowany przenosne ogrodzenia zbyt wczesny wypas problem uzytkowania racjonalna gospodarka na lace k 19 flora lakarstwo k 19 stopien zakazenia nicienie czynniki destruktywne choroby zwierzat stosowanie ogrodzen elektrycznych k 20 flora lakarstwo k 20 pastwiska dla swin usuwanie odchodow wypas koni rozwiazania techniczne z zimy na laki k 21 flora lakarstwo k 21 byczki 6 miesieczne wrazliwosc na smak pastwiska dla cielat i bydla pastwiska specjalne nowoczesna gospodarka na lakach k 22 flora lakarstwo k 22 repelenty zapobieganie inwazjom pasozytow larwy gzow gzowate wpleszczyca owiec k 23 flora lakarstwo k 23 mustykowate intensywnosc jajeczkowania motylica watrobowa glista konska nicienie i choroby przewodu pokarmowego k 24 flora lakarstwo k 24 nicienie wywolujace telazjoze oczu larwy nicienie plucne przezuwaczy wilgotnosc gleby podzial laki