You are here: Home > Łąkarstwo > Dosuszanie za pomocą powietrza

Dosuszanie za pomocą powietrza

Bardziej racjonalnym sposobem suszenia siana jest dosuszanie przewiędniętej zielonki przez przewietrzanie pod dachem, w brogach lub stertach za pomocą wentylatorów tłoczących .nie ogrzewane powietrze. Sposób ten w dużym stopniu pozwala na uniezależnienie się od ^przebiegu pogody. Zbiór bowiem przewiędniętej zielonki następuje przy zawartości około 40% wody, a odparowanie nadmiaru wody do poziomu, w którym siano nadaje się do dalszego przechowywania,. odbywa się za pomocą aktywnej wentylacji. Dosuszanie przez przewietrzanie pozwala na prawie całkowite wyeliminowanie strat związanych z wymywaniem składników pokarmowych, mechanicznym wykruszaniem się liści, a także – szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Podwiedniętą zielonkę, zawierającą 40 lub 35% wody jeśli była pocięta na sieczkę, uzyskujemy po upływie 1/2 do 2 dni od momentu koszenia. Rozładowujemy ją równomiernie na powierzchni suszarni, najlepiej za pomocą dmuchawy z obrotową końcówką. Przy układaniu nie należy ugniatać i udeptywać podwiędniętej zielonki, gdyż może wtedy nastąpić pleśnienie lub samozagrzanie się zielonki w miejscach, przez które nie może swobodnie przenikać tłoczone powietrze. Jeśli trzeba wejść na warstwę świeżo załadowanego siana, należy podłożyć szeroką deskę.

Comments are closed.

lakarstwo flora lakarstwo korzystny molibden wapnowanie a molibden zelazo pobieranie zelaza nawozenie organiczne k 2 flora lakarstwo k 2 wzrost nawozenia organicznego wykorzystanie nawozow organicznych nawozenie gnojowica stosowanie gnojowicy fermentacja gnojowicy k 3 flora lakarstwo k 3 silne gnojowicenie normy nawozenia gnojowica nawozenie gnojowka dawkowanie gnojowki nawozenie kompostem k 4 flora lakarstwo k 4 szczawian wapnia wapn w zyciu roslin za duzo wapnia rola wapnia wapn a srodowisko glebowe k 5 flora lakarstwo k 5 wapn miedz sod w roslinach sod dawki potasu k 6 flora lakarstwo k 6 potas w roslinach potas duze ilosci potasu potas a srodowisko glebowe nawozy fosforowe k 7 flora lakarstwo k 7 korelacja siarki wystepowanie siarki pobieranie siarki krzem w roslinach znaczaca rola krzemu k 8 flora lakarstwo k 8 sladowy glin zawartosc boru cynk i hormony zawartosc bialka zawartosc magnezu k 9 flora lakarstwo k 9 magnez dawki wapnia wapn w formie tlenku dawkowanie wapnia zawartosc wapnia k 10 flora lakarstwo k 10 dodatki stymulujace lub hamujace sporzadzanie kiszonek przemiany w procesie kiszenia wykorzystanie plonu srodki konserwujace k 11 flora lakarstwo k 11 brykietowanie pierwsza faza dosuszania suszarnia dosuszanie za pomoca powietrza dosuszanie na pokosach k 12 flora lakarstwo k 12 obnizanie zawartosci wody przedwiednieta zielonka wstepne odwadnianie zielonek sucha masa uzytkowanie kosne k 13 flora lakarstwo k 13 kleszczowate kwaterowy system wypasu droga bydla na lakach pobieranie zielonki konsumpcja zielonki k 14 flora lakarstwo k 14 wahania w pobieraniu paszy pobieranie runi instynkt stadny duze stada bydla organizacja zywienia na lace k 15 flora lakarstwo k 15 wspolzaleznosci mieszanki z odmian okres spoczynku bialko na lakach laki k 16 flora lakarstwo k 16 przeklasowanie grup zarzadzanie grupami podzial stada na grupy przeliczenie kwater ilosc kwater k 17 flora lakarstwo k 17 wysoka obsada organizacja wypasow wypas lancuchowy wypas pasowy system dawkowania k 18 flora lakarstwo k 18 wypas dawkowany przenosne ogrodzenia zbyt wczesny wypas problem uzytkowania racjonalna gospodarka na lace k 19 flora lakarstwo k 19 stopien zakazenia nicienie czynniki destruktywne choroby zwierzat stosowanie ogrodzen elektrycznych k 20 flora lakarstwo k 20 pastwiska dla swin usuwanie odchodow wypas koni rozwiazania techniczne z zimy na laki k 21 flora lakarstwo k 21 byczki 6 miesieczne wrazliwosc na smak pastwiska dla cielat i bydla pastwiska specjalne nowoczesna gospodarka na lakach k 22 flora lakarstwo k 22 repelenty zapobieganie inwazjom pasozytow larwy gzow gzowate wpleszczyca owiec k 23 flora lakarstwo k 23 mustykowate intensywnosc jajeczkowania motylica watrobowa glista konska nicienie i choroby przewodu pokarmowego k 24 flora lakarstwo k 24 nicienie wywolujace telazjoze oczu larwy nicienie plucne przezuwaczy wilgotnosc gleby podzial laki