You are here: Home > Łąkarstwo > Dawkowanie wapnia

Dawkowanie wapnia

Zawartość wapnia w sianie produkowanym w naszym kraju nie jest tak alarmująco niska, jak innych składników pokarmowych. Biorąc pod uwagę, że większość naszych gleb łąkowych wykazuje znaczną zawartość wapnia, a także uznając dodatni wpływ nawozów mineralnych azotowych i fosforowych na zawartość tego składnika w roślinach wydaje się słuszne ograniczanie bardzo często stosowanego w praktyce nawożenia łąk i pastwisk dużymi dawkami wapnia. Z różnego rodzaju użytków zielonych uzyskuje się wysokie plony w warunkach słabo kwaśnego do obojętnego odczynu gleby. Jako ogólnie obowiązującą zasadę przyjęto, że należy wapnować przede wszystkim, takie użytki zielone, które położone są na glebach o pH niższym niż 5,5, Jeśli w granicach pH od 5,6 do 6,5 wapnowanie może być tolerowane, to powyżej pH = 6,5 jest zbyteczne. W tych warunkach mogą wystarczać ilości wapnia, wprowadzane do gleby przez nawozy mineralne azotowe i fosforowe. Największych efektów można się spodziewać po wapnowaniu gleb kwaśnych, powstałych z torfów przejściowych lub wysokich. Na glebach o odczynie obojętnym lub zasadowym po wapnowaniu nie tylko nie uzysku je się zwyżki plonów, ale nawet następuje pogorszenie właściwości fizycznych i chemicznych gleb, zwłaszcza torfów niskich, a skład florystyczny runi ulega niekorzystnym zmianom, co wykazano na przykładzie wykształcania się łąk trzęślicowych.

Comments are closed.

lakarstwo flora lakarstwo korzystny molibden wapnowanie a molibden zelazo pobieranie zelaza nawozenie organiczne k 2 flora lakarstwo k 2 wzrost nawozenia organicznego wykorzystanie nawozow organicznych nawozenie gnojowica stosowanie gnojowicy fermentacja gnojowicy k 3 flora lakarstwo k 3 silne gnojowicenie normy nawozenia gnojowica nawozenie gnojowka dawkowanie gnojowki nawozenie kompostem k 4 flora lakarstwo k 4 szczawian wapnia wapn w zyciu roslin za duzo wapnia rola wapnia wapn a srodowisko glebowe k 5 flora lakarstwo k 5 wapn miedz sod w roslinach sod dawki potasu k 6 flora lakarstwo k 6 potas w roslinach potas duze ilosci potasu potas a srodowisko glebowe nawozy fosforowe k 7 flora lakarstwo k 7 korelacja siarki wystepowanie siarki pobieranie siarki krzem w roslinach znaczaca rola krzemu k 8 flora lakarstwo k 8 sladowy glin zawartosc boru cynk i hormony zawartosc bialka zawartosc magnezu k 9 flora lakarstwo k 9 magnez dawki wapnia wapn w formie tlenku dawkowanie wapnia zawartosc wapnia k 10 flora lakarstwo k 10 dodatki stymulujace lub hamujace sporzadzanie kiszonek przemiany w procesie kiszenia wykorzystanie plonu srodki konserwujace k 11 flora lakarstwo k 11 brykietowanie pierwsza faza dosuszania suszarnia dosuszanie za pomoca powietrza dosuszanie na pokosach k 12 flora lakarstwo k 12 obnizanie zawartosci wody przedwiednieta zielonka wstepne odwadnianie zielonek sucha masa uzytkowanie kosne k 13 flora lakarstwo k 13 kleszczowate kwaterowy system wypasu droga bydla na lakach pobieranie zielonki konsumpcja zielonki k 14 flora lakarstwo k 14 wahania w pobieraniu paszy pobieranie runi instynkt stadny duze stada bydla organizacja zywienia na lace k 15 flora lakarstwo k 15 wspolzaleznosci mieszanki z odmian okres spoczynku bialko na lakach laki k 16 flora lakarstwo k 16 przeklasowanie grup zarzadzanie grupami podzial stada na grupy przeliczenie kwater ilosc kwater k 17 flora lakarstwo k 17 wysoka obsada organizacja wypasow wypas lancuchowy wypas pasowy system dawkowania k 18 flora lakarstwo k 18 wypas dawkowany przenosne ogrodzenia zbyt wczesny wypas problem uzytkowania racjonalna gospodarka na lace k 19 flora lakarstwo k 19 stopien zakazenia nicienie czynniki destruktywne choroby zwierzat stosowanie ogrodzen elektrycznych k 20 flora lakarstwo k 20 pastwiska dla swin usuwanie odchodow wypas koni rozwiazania techniczne z zimy na laki k 21 flora lakarstwo k 21 byczki 6 miesieczne wrazliwosc na smak pastwiska dla cielat i bydla pastwiska specjalne nowoczesna gospodarka na lakach k 22 flora lakarstwo k 22 repelenty zapobieganie inwazjom pasozytow larwy gzow gzowate wpleszczyca owiec k 23 flora lakarstwo k 23 mustykowate intensywnosc jajeczkowania motylica watrobowa glista konska nicienie i choroby przewodu pokarmowego k 24 flora lakarstwo k 24 nicienie wywolujace telazjoze oczu larwy nicienie plucne przezuwaczy wilgotnosc gleby podzial laki