You are here: Home > Łąkarstwo > Dawki potasu

Dawki potasu

Wielkość dawek nawozów potasowych stosowanych na użytkach zielonych waha się w szerokich granicach. Na łąki kośne lub częściowo spasane oraz na pastwiska daje się od 50 do 180 kg K2O na l ha rocznie. Niższe dawki można stosować na pastwiskach i łąkach kośnych położonych na madach średnich i ciężkich, wyższe na użytkach zielonych wyłącznie koszonych i położonych na glebach lekkich i organicznych, Stosując gnojówkę lub gnojowice obniża się roczną dawkę potasu w nawozach mineralnych o ilość składnika wprowadzonego w tych nawozach organicznych. Warto dodać, że w wodach rzecznych mogą występować pewne ilości potasu, nieraz ponad 120 mg K2O w l l wody, a w wodach ściekowych nawet znacznie więcej. W razie nawodnień użytków zielonych wodami rzecznymi istnieje możliwość częściowego uzupełnienia potrzeb pokarmowych roślin w ten składnik, gdyż wprowadza się do gleby od 20 do 30 kg K2Ona l ha. Oczywiście ilości potasu wprowadzanego do gleby na terenach nawadnianych wodami ściekowymi mogą znacznie przekraczać potrzeby pokarmowe roślin. Forma nawozów potasowych nie ma wpływu na zróżnicowanie wielkości plonów, ale korzystne mogą być domieszki innych soli, np, w kainicie lub soli gotasowo-magnezowej, potrzebne nie tylko roślinom, ale przede wszystkim zwierzętom żywionym paszą z nawożonych użytków. Przy stosowaniu wysokoprocentowej soli potasowej, złożonej głównie z chlorku potasu, nie wprowadza się do gleby magnezu i sodu, w przeciwieństwie do dawniej stosowanych nawozów niskoprocentowych, w których te składniki, obok innych, znajdowały się w dość znacznych ilościach. Niestety niskoprocentowe nawozy potasowe są bardziej kosztowne ze względu na transport i wysiew dużych ich ilości.

Comments are closed.

lakarstwo flora lakarstwo korzystny molibden wapnowanie a molibden zelazo pobieranie zelaza nawozenie organiczne k 2 flora lakarstwo k 2 wzrost nawozenia organicznego wykorzystanie nawozow organicznych nawozenie gnojowica stosowanie gnojowicy fermentacja gnojowicy k 3 flora lakarstwo k 3 silne gnojowicenie normy nawozenia gnojowica nawozenie gnojowka dawkowanie gnojowki nawozenie kompostem k 4 flora lakarstwo k 4 szczawian wapnia wapn w zyciu roslin za duzo wapnia rola wapnia wapn a srodowisko glebowe k 5 flora lakarstwo k 5 wapn miedz sod w roslinach sod dawki potasu k 6 flora lakarstwo k 6 potas w roslinach potas duze ilosci potasu potas a srodowisko glebowe nawozy fosforowe k 7 flora lakarstwo k 7 korelacja siarki wystepowanie siarki pobieranie siarki krzem w roslinach znaczaca rola krzemu k 8 flora lakarstwo k 8 sladowy glin zawartosc boru cynk i hormony zawartosc bialka zawartosc magnezu k 9 flora lakarstwo k 9 magnez dawki wapnia wapn w formie tlenku dawkowanie wapnia zawartosc wapnia k 10 flora lakarstwo k 10 dodatki stymulujace lub hamujace sporzadzanie kiszonek przemiany w procesie kiszenia wykorzystanie plonu srodki konserwujace k 11 flora lakarstwo k 11 brykietowanie pierwsza faza dosuszania suszarnia dosuszanie za pomoca powietrza dosuszanie na pokosach k 12 flora lakarstwo k 12 obnizanie zawartosci wody przedwiednieta zielonka wstepne odwadnianie zielonek sucha masa uzytkowanie kosne k 13 flora lakarstwo k 13 kleszczowate kwaterowy system wypasu droga bydla na lakach pobieranie zielonki konsumpcja zielonki k 14 flora lakarstwo k 14 wahania w pobieraniu paszy pobieranie runi instynkt stadny duze stada bydla organizacja zywienia na lace k 15 flora lakarstwo k 15 wspolzaleznosci mieszanki z odmian okres spoczynku bialko na lakach laki k 16 flora lakarstwo k 16 przeklasowanie grup zarzadzanie grupami podzial stada na grupy przeliczenie kwater ilosc kwater k 17 flora lakarstwo k 17 wysoka obsada organizacja wypasow wypas lancuchowy wypas pasowy system dawkowania k 18 flora lakarstwo k 18 wypas dawkowany przenosne ogrodzenia zbyt wczesny wypas problem uzytkowania racjonalna gospodarka na lace k 19 flora lakarstwo k 19 stopien zakazenia nicienie czynniki destruktywne choroby zwierzat stosowanie ogrodzen elektrycznych k 20 flora lakarstwo k 20 pastwiska dla swin usuwanie odchodow wypas koni rozwiazania techniczne z zimy na laki k 21 flora lakarstwo k 21 byczki 6 miesieczne wrazliwosc na smak pastwiska dla cielat i bydla pastwiska specjalne nowoczesna gospodarka na lakach k 22 flora lakarstwo k 22 repelenty zapobieganie inwazjom pasozytow larwy gzow gzowate wpleszczyca owiec k 23 flora lakarstwo k 23 mustykowate intensywnosc jajeczkowania motylica watrobowa glista konska nicienie i choroby przewodu pokarmowego k 24 flora lakarstwo k 24 nicienie wywolujace telazjoze oczu larwy nicienie plucne przezuwaczy wilgotnosc gleby podzial laki