You are here: Home > Łąkarstwo > Byczki 6-miesięczne

Byczki 6-miesięczne

Wypas ich na pastwisku w stadzie uchodzi za trudniejszy, jest jednak bardziej opłacalny niż zwierząt kastrowanych. Dają one bowiem większe przyrosty w trakcie wypasu, przy mniejszym zużyciu jednostek pokarmowych. Warunkiem jest konieczność przeprowadzania wypasów w spokoju, w przeciwnym razie zwierzęta wykazują zbyt małe przyrosty. Byczki powinny paść się oddzielnie i nie spotykać się z innymi grupami zwierząt. Wypasy przeprowadza się bez dokarmiania innymi paszami, z wyjątkiem dodatków pasz węglowodanowych na wiosnę. Na wymienionej wysokości nad poziomem morza, w roku wyjątkowo niekorzystnym pod względem pogody, uzyskano przyrosty do 519 g dziennie. Dla porównania podaje się ciekawe obserwacje dokonane przez Caputę z żywieniem bukatów o ciężarze 310—340 kg na pastwisku położonym na wysokości 1100 m npm. w Jurze Szwajcarskiej. Korzystne okazało się, biorąc pod uwagę przyrosty ciężaru zwierząt, przeprowadzanie wypasu z całodobowym pobytem zwierząt na pastwisku, bez względu na zmiany pogody, jak i obecność dokuczliwych owadów. Interesujący jest wniosek, że dla otrzymania dobrych przyrostów ciężaru zwierząt ważniejsze jest dostarczanie zwierzętom dostatecznej ilości paszy, niż budowa obór. Zwierzęta przebywające na pastwisku nie otrzymywały żadnych dodatkowych pasz, a przyrosty średnio w ciągu 3 lat doświadczenia wynosiły 1000 g na dobę.

Comments are closed.

lakarstwo flora lakarstwo korzystny molibden wapnowanie a molibden zelazo pobieranie zelaza nawozenie organiczne k 2 flora lakarstwo k 2 wzrost nawozenia organicznego wykorzystanie nawozow organicznych nawozenie gnojowica stosowanie gnojowicy fermentacja gnojowicy k 3 flora lakarstwo k 3 silne gnojowicenie normy nawozenia gnojowica nawozenie gnojowka dawkowanie gnojowki nawozenie kompostem k 4 flora lakarstwo k 4 szczawian wapnia wapn w zyciu roslin za duzo wapnia rola wapnia wapn a srodowisko glebowe k 5 flora lakarstwo k 5 wapn miedz sod w roslinach sod dawki potasu k 6 flora lakarstwo k 6 potas w roslinach potas duze ilosci potasu potas a srodowisko glebowe nawozy fosforowe k 7 flora lakarstwo k 7 korelacja siarki wystepowanie siarki pobieranie siarki krzem w roslinach znaczaca rola krzemu k 8 flora lakarstwo k 8 sladowy glin zawartosc boru cynk i hormony zawartosc bialka zawartosc magnezu k 9 flora lakarstwo k 9 magnez dawki wapnia wapn w formie tlenku dawkowanie wapnia zawartosc wapnia k 10 flora lakarstwo k 10 dodatki stymulujace lub hamujace sporzadzanie kiszonek przemiany w procesie kiszenia wykorzystanie plonu srodki konserwujace k 11 flora lakarstwo k 11 brykietowanie pierwsza faza dosuszania suszarnia dosuszanie za pomoca powietrza dosuszanie na pokosach k 12 flora lakarstwo k 12 obnizanie zawartosci wody przedwiednieta zielonka wstepne odwadnianie zielonek sucha masa uzytkowanie kosne k 13 flora lakarstwo k 13 kleszczowate kwaterowy system wypasu droga bydla na lakach pobieranie zielonki konsumpcja zielonki k 14 flora lakarstwo k 14 wahania w pobieraniu paszy pobieranie runi instynkt stadny duze stada bydla organizacja zywienia na lace k 15 flora lakarstwo k 15 wspolzaleznosci mieszanki z odmian okres spoczynku bialko na lakach laki k 16 flora lakarstwo k 16 przeklasowanie grup zarzadzanie grupami podzial stada na grupy przeliczenie kwater ilosc kwater k 17 flora lakarstwo k 17 wysoka obsada organizacja wypasow wypas lancuchowy wypas pasowy system dawkowania k 18 flora lakarstwo k 18 wypas dawkowany przenosne ogrodzenia zbyt wczesny wypas problem uzytkowania racjonalna gospodarka na lace k 19 flora lakarstwo k 19 stopien zakazenia nicienie czynniki destruktywne choroby zwierzat stosowanie ogrodzen elektrycznych k 20 flora lakarstwo k 20 pastwiska dla swin usuwanie odchodow wypas koni rozwiazania techniczne z zimy na laki k 21 flora lakarstwo k 21 byczki 6 miesieczne wrazliwosc na smak pastwiska dla cielat i bydla pastwiska specjalne nowoczesna gospodarka na lakach k 22 flora lakarstwo k 22 repelenty zapobieganie inwazjom pasozytow larwy gzow gzowate wpleszczyca owiec k 23 flora lakarstwo k 23 mustykowate intensywnosc jajeczkowania motylica watrobowa glista konska nicienie i choroby przewodu pokarmowego k 24 flora lakarstwo k 24 nicienie wywolujace telazjoze oczu larwy nicienie plucne przezuwaczy wilgotnosc gleby podzial laki