You are here: Home > Łąkarstwo > Brykietowanie

Brykietowanie

Brykietowanie siana lub zielonek metodą zwijania ułatwia transport, magazynowanie i skarmianie. Niezmiernie istotną zaletą tej metody jest możliwość zastosowania jej zarówno do zbioru zielonek zawierających poniżej 20% s.m., zielonek przewiędniętych, jak i siana zawierającego powyżej 80% s.m. Brykiety zwijane mają średnicę od 8 do 12 cm, różną długość, przeważnie od 4 do 5 cm, a gęstość zwijek wynosi od 500 do 950 kg/m3. Przy zwijaniu roślin świeżych występują jednak duże straty składników pokarmowych, wywoływane przez urządzenia robocze, które wyciskają soki i rozpuszczalne w nich składniki pokarmowe. Produkcja brykietów zwijanych z roślin świeżych może mieć uzasadnienie jedynie przy jednoczesnym stosowaniu środków chemicznych, np. kwasu propionowego, zapewniającego właściwy przebieg fermentacji. Znacznie lepsze rezultaty uzyskuje się przy brykietowaniu roślin przewiędniętych, zawierających od 30 do 50% s.m. Duże zagęszczenie i jednocześnie mniejsza zawartość tlenu w zwojach nie dopuszczają do oddychania roślin i w dużym stopniu wpływają na lepsze wykorzystanie pojemności zbiorników do przechowywania paszy. Przy tym systemie zbioru i konserwowania straty składników pokarmowych są o połowę mniejsze niż przy konserwowaniu roślin przewiędniętych ciętych na sieczkę. Dotychczas uzyskane wyniki badań potwierdzają również celowość zbioru przewiędniętych zielonek przy zastosowaniu pras zbierających o różnym stopniu zgniatania i następnie konserwowanie ich przez dosuszanie nie ogrzewanym powietrzem lub zaprawianie środkami chemicznymi.

Comments are closed.

lakarstwo flora lakarstwo korzystny molibden wapnowanie a molibden zelazo pobieranie zelaza nawozenie organiczne k 2 flora lakarstwo k 2 wzrost nawozenia organicznego wykorzystanie nawozow organicznych nawozenie gnojowica stosowanie gnojowicy fermentacja gnojowicy k 3 flora lakarstwo k 3 silne gnojowicenie normy nawozenia gnojowica nawozenie gnojowka dawkowanie gnojowki nawozenie kompostem k 4 flora lakarstwo k 4 szczawian wapnia wapn w zyciu roslin za duzo wapnia rola wapnia wapn a srodowisko glebowe k 5 flora lakarstwo k 5 wapn miedz sod w roslinach sod dawki potasu k 6 flora lakarstwo k 6 potas w roslinach potas duze ilosci potasu potas a srodowisko glebowe nawozy fosforowe k 7 flora lakarstwo k 7 korelacja siarki wystepowanie siarki pobieranie siarki krzem w roslinach znaczaca rola krzemu k 8 flora lakarstwo k 8 sladowy glin zawartosc boru cynk i hormony zawartosc bialka zawartosc magnezu k 9 flora lakarstwo k 9 magnez dawki wapnia wapn w formie tlenku dawkowanie wapnia zawartosc wapnia k 10 flora lakarstwo k 10 dodatki stymulujace lub hamujace sporzadzanie kiszonek przemiany w procesie kiszenia wykorzystanie plonu srodki konserwujace k 11 flora lakarstwo k 11 brykietowanie pierwsza faza dosuszania suszarnia dosuszanie za pomoca powietrza dosuszanie na pokosach k 12 flora lakarstwo k 12 obnizanie zawartosci wody przedwiednieta zielonka wstepne odwadnianie zielonek sucha masa uzytkowanie kosne k 13 flora lakarstwo k 13 kleszczowate kwaterowy system wypasu droga bydla na lakach pobieranie zielonki konsumpcja zielonki k 14 flora lakarstwo k 14 wahania w pobieraniu paszy pobieranie runi instynkt stadny duze stada bydla organizacja zywienia na lace k 15 flora lakarstwo k 15 wspolzaleznosci mieszanki z odmian okres spoczynku bialko na lakach laki k 16 flora lakarstwo k 16 przeklasowanie grup zarzadzanie grupami podzial stada na grupy przeliczenie kwater ilosc kwater k 17 flora lakarstwo k 17 wysoka obsada organizacja wypasow wypas lancuchowy wypas pasowy system dawkowania k 18 flora lakarstwo k 18 wypas dawkowany przenosne ogrodzenia zbyt wczesny wypas problem uzytkowania racjonalna gospodarka na lace k 19 flora lakarstwo k 19 stopien zakazenia nicienie czynniki destruktywne choroby zwierzat stosowanie ogrodzen elektrycznych k 20 flora lakarstwo k 20 pastwiska dla swin usuwanie odchodow wypas koni rozwiazania techniczne z zimy na laki k 21 flora lakarstwo k 21 byczki 6 miesieczne wrazliwosc na smak pastwiska dla cielat i bydla pastwiska specjalne nowoczesna gospodarka na lakach k 22 flora lakarstwo k 22 repelenty zapobieganie inwazjom pasozytow larwy gzow gzowate wpleszczyca owiec k 23 flora lakarstwo k 23 mustykowate intensywnosc jajeczkowania motylica watrobowa glista konska nicienie i choroby przewodu pokarmowego k 24 flora lakarstwo k 24 nicienie wywolujace telazjoze oczu larwy nicienie plucne przezuwaczy wilgotnosc gleby podzial laki